Gå til sidens hovedinnhold

Så mange kan dø ved pandemi

Myndighetene må forberede seg på at halve befolkningen kan dø dersom Norge rammes av en pandemi, mener forsker.

Torsdag samles en rekke personer fra ulike offentlige instanser for å gjennomføre en nasjonal pandemiøvelse, men ekspertene er uenige om hvor hardt Norge kan bli rammet dersom det verste skulle skje, ifølge Dagsavisen.

Ifølge Pandemikomiteen kan det bli fra 700 til 13.000 flere døde enn ved en normal influensasesong dersom Norge rammes av en influensapandemi. Men statsstipendiat Olav Albert Christophersen mener dette anslaget er for lavt.

- Myndighetene må forberede seg på at inntil halvparten av befolkningen her til lands kan komme til å dø, sier han til avisa.

Sammenligner med Spanskesyken
Sammen med kollega John Fredrik Moxnes, har Christophersen skrevet en artikkel som snart publiseres i tidsskriftet «Microbial Ecology in Health and Disease». Her tar de for seg Spanskesyken, som kom i fire bølger fra 1918 og til sammen tok livet av mellom 25 og 50 millioner mennesker.

Hadde Spanskesyken kommet i dag, er scenariet verre, ifølge Christophersen:

- I 1918 fantes det ikke noen interkontinental flytrafikk, som kunne bidra til smittespredning. Befolkningstettheten var ikke like stor og vi hadde heller ikke så store byer som nå. Vi må derfor regne med at et virus med samme smitteevne vil spre seg enda hurtigere i dag enn i 1918, sier han til Dagsavisen.

Nasjonal øvelse
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad åpner den store pandemiøvelsen torsdag.

- Regjeringen legger stor vekt på at vi skal være godt forberedt dersom det skulle bryte ut en pandemisk influensa. Jeg er veldig fornøyd med at vi på denne måten får anledning til å øve planverk og samhandling på alle nivåer av helsesektoren og at også andre sektorer deltar, siden en pandemi vil være en utfordring for hele samfunnet, sier Brustad ifølge en pressemelding.

Statsministerens kontor, flere departementer og regjeringens krisestøtteenhet deltar som aktive spillere, mens andre departementer deltar som observatører.

Også representanter for ulike nivåer i helse- og sosialsektoren vil delta i øvelsen. Det samme vil Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, flere virksomheter fra samferdselssektoren, samt utvalgte fylkesmenn og kommuner.

Reklame

Siste sjanse: 10 superkupp du gjør i kveld