I Paris-avtalen har nærmest alle verdens land sagt seg enig i at man skal begrense den globale oppvarmingen med 2 grader sammenlignet med førindustriell alder - og aller helst 1,5 grader.

Det mest ambisiøse kravet er det egentlig ingen som har hatt noen tro på at skulle være mulig. Det har ifølge IPCC krevd en totalt omstilling av hele verden innen fem år, mens Paris-avtalens tall viser at verdens utslipp vil være nærmest uendret i 2030.

Har mye mer å gå på

Men nå viser en ny forskningsartikkel publisert i Nature Geoscience, som blant annet norske Cicero har vært med på, at tidligere forskning har bommet voldsomt i sine antakelse på hva som skal til for å holde oppvarmingen nede under 1,5 grader.

Dette har de gjort ved å kjøre nye modeller med utgangspunkt i år 2015, fremfor 1870. Dette gir store utslag fordi temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger.

- Dersom vi begrenser det totale CO₂-utslippet fra og med 2015 til under 880 milliarder tonn CO₂, eller om lag 20 år med dagens utslipp, vil vi trolig overholde Paris-målet om å begrense oppvarming til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid, sier hovedforfatter Richard Millar ifølge Cicero.

880 milliarder tonn er omtrent fire ganger så mye som man tidligere har antatt.

- Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 grader, basert på IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av Paris-målene, sier professor Pierre Friedlingstein fra University of Exeter.

Rapporten understreker nok en gang at klimamodellering er ekstremt vanskelig, fordi det fortsatt er mange ting man ikke helt forstår.

Som Side3 tidligere har skrevet om, oppdager forskere til stadighet nye effekter som man ikke har vært klar over - som at metanutslipp potensielt kan ha positive effekter.

Må fortsatt kutte dramatisk

Forskerne understreker at de nye resultatene fortsatt betyr at land må levere sterkere klimakutt enn det som ligger i Paris-avtalen, men at de nye resultatene nå viser at det faktisk er geofysisk mulig å nå de målene man har satt seg.

De 880 milliarder tonn CO2 som man nå mener er det nye «karbonbudsjettet» skal ifølge forskerne ikke overskrides i all fremtid, og vil med dagens utslipp nås i løpet av 20 år.

Forskjellen er at man før trodde det ville skje i løpet av 5 år.