En høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen advarer i en usignert kronikk i The New York Times om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

Kronikkforfatteren skriver «jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen.

I kronikken skriver den anonyme ansatte at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler, og at de «forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Trump skal ha reagert med «vulkansk» sinne da han ble gjort kjent med kronikken. I en Twitter-melding har presidenten omtalt kronikken som «forræderi» etterfulgt av et spørsmålstegn.

Ifølge kilder i Det hvite hus, mistenker presidenten at den såkalte «forræderen» arbeider med spørsmål innen nasjonal sikkerhet eller i Justisdepartementet, skriver The Washington Post.

Kronikken skal ha sendt «skjelv» gjennom Det hvite hus og utløst en panisk gjettelek. «Den sovende cellen har våknet» er en frase som har sirkulert på tekstmeldinger blant medarbeider i Det hvite hus og allierte utenfor.

- Analyserer språkmønsteret

Medarbeidere i Det hvite hus har avlyst møter og legger opp strategier bak lukkede dører for å avsløre kronikkforfatteren, skriver avisen.

De forsøker blant annet å analysere språkmønsteret i kronikken i et forsøk på å avdekke forfatterens identitet, eller i det minste fastslå i hvilken del av administrasjonen kronikkforfatteren er tilknyttet, skriver The Washington Post.

- Problemet for presidenten er at det kan være så mange folk, sier en anonym kilde i Det hvite hus til samme avis.

- Du kan ikke snevre det inn til én enkelt person. Alle prøver, men det er umulig.

Omfattende spekulasjoner

Det pågår nå omfattende spekulasjoner om hvem kronikkforfatteren er, som følge av små angivelige ledetråder.

En Trump-medarbeider antyder at kronikkforfatteren kan være en person som ønsker å bli tatt og navngitt i søken på heder og ære.

The New York Times avslørte angivelig kjønnet til den anonyme forfatteren etter at de la ut en Twitter-melding hvor de omtalte vedkommende som «han», skriver New York Post.

Spekulasjonene er også rettet mot visepresident Mike Pence. Årsaken er at Pence visstnok har brukt ordet «lodestar», som betyr ledestjerne, i flere tidligere sammenhenger. Ordet, som er sjeldent brukt, ble benyttet i den mye omtalte kronikken.

Tidligere Trump-medarbeider Lynne Patton , som nå jobber i Bolig- og byutviklingsdepartementet (HUD), skriver på Instagram at det blir enkelt å avsløre den anonyme kilden.

- Dette er knapt nyheter for enhver person med en halv hjerne at Trump-kritikere har blitt ansatt innenfor disse veggene helt fra starten av. Og ja, vi vet alle hvem de er, inkludert denne forfatteren, skriver hun.

«Mislykkede New York Times»

Avisen har gått til det uvanlige skrittet å publisere en anonym kronikk og beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen».

NY Times skriver før kronikken starter at de velger å publisere anonymt for å beskytte vedkommendes identitet, fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Budskapet er viktigst, innleder avisen.

Presidenten selv var ikke nådig med «mislykkede New York Times» da han gikk på talerstolen etter å ha lest kronikken.

- Husk dette om New York Times: Da jeg vant valget, ble de tvunget til å be om unnskyldning, måtte de skrive et brev der de beklaget at de hadde dekket valget feilaktig, det er den første gangen noen har måtte gjøre det. Så hvis New York Times har publisert en anonym kronikk, det betyr en feig kronikk, da gjør vi en god jobb, sa Trump.

På Twitter uttrykte Trump seg først med ett enkelt ord: «FORRÆDERI?». En time senere sår han tvil om kronikkforfatterens eksistens.

- Finnes i det hele tatt den såkalte «høytstående ansatte», eller er det bare mislykkede New York Times som har enda en oppdiktet kilde? Hvis den FEIGE anonyme personen faktisk eksisterer, må NY Times, av hensyn til nasjonal sikkerhet, overlevere ham/henne til myndighetene umiddelbart, skriver Trump.

- Hvisket innad i administrasjonen

Forfatteren hevder også at «det tidlig ble hvisket innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten, som legger til:

- Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det handler om arbeidet til et fungerende statsapparat.

En dyp stat er en amerikansk betegnelse på en gruppe mennesker, gjerne innflytelsesrike og på innsiden av myndighetene, som i hemmelighet søker å manipulere og kontrollere myndighetenes politikk.

Bes si opp

Også i en skriftlig uttalelse fra Det hvite hus får kronikkforfatteren tøff kritikk. Kommunikasjonssjef Sarah Sanders synes imidlertid ikke å så tvil om vedkommendes eksistens.

«Personen bak denne kronikken har valgt å svike heller enn å støtte den rettferdig valgte presidenten i USA. Han setter ikke landet først, men tvert imot seg selv og sitt eget ego foran viljen til det amerikanske folk. Denne feigingen bør gjøre det eneste rette og si opp», skriver Sanders i uttalelse.