– Vi trenger å minne hverandre på vår kollektive styrke. FN ble født i en krisesituasjon, og fordi kriser har potensial til å øke samholdet og beslutningsevnen, må vi utnytte framdriften som er skapt og handle, oppfordret Solberg i den forhåndsinnspilte talen.

Den norske statsministeren startet med å ta for seg klimakrisen. En overgang til et lavutslippssamfunn vil kreve omfattende endringer, sa Solberg, men hun påpekte samtidig at det også skaper muligheter og sysselsetting og vekst.

– Vi gjør vår del. Norges nye mål er å kutte utslipp med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, innen 2030.

– Vi vil også fortsette å jobbe sammen med utviklingsland i deres innsats for å oppnå klima-motstandsdyktig og bærekraftig utvikling, la Solberg til.

(©NTB)