RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Ican mottok Nobels fredspris


ICAN: Setsuko Thurlow (midten) og Beatrice Fihn (høyre) mottok Nobels fredspris på vegne av Ican. Her sammen med Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen.
ICAN: Setsuko Thurlow (midten) og Beatrice Fihn (høyre) mottok Nobels fredspris på vegne av Ican. Her sammen med Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow mottok Nobels fredspris på vegne av Ican søndag.

Setsuko Thurlow (85) mottok søndag Nobels fredspris på vegne av Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (Ican).

Thurlow, som overlevde atombomben som ble sluppet på Hiroshima i 1945, mottok prisen sammen med administrerende direktør for Ican, Beatrice Fihn.

Overrekkelsen skjedde foran en fullsatt rådhussal i Oslo rådhus.

Fihn: - Slutten er uungåelig

Administrerende direktør for ICAN, Beatrice Fihn, talte til en fullsatt rådhussal da hun mottok prisen søndag.

Der kom hun med en sterk oppfordring til nasjonene som har atomvåpen, samt nasjonene som «lever under falskhetens paraply» ved å være imot forbudet, om å slutte seg seg til forbudet mot atomvåpen. Norge er blant landene som står under denne «paraplyen», og argumenterer for atomvåpens beskyttende kraft.

I september stemte 122 land for avtalen om å forby bruken av atomvåpen. Norge valgte å avstå fra å gi sin stemme, men har tidligere kritisert avtalen.

- Et vedtak om å forby kjernevåpen, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har slike våpen, skaper dessverre ikke fremgang. Det fjerner ikke et eneste kjernefysisk stridshode, sa daværende utenriksminister, Børge Brende, ifølge NRK.

Fihn talte denne arugmentasjonen midt imot.

- Til de nasjoner som tror de er beskyttet av atomvåpenparaplyen: Vil dere virkelig være med på å ødelegge dere selv og andre på egne vegne?

- Til alle nasjoner: Velg å gjøre slutt på atomvåpen fremfor å gjøre slutt på oss!

Fihn er klar på at enten atomvåpen eller menneskeheten må vike.

- Slutten er uunngåelig. Men blir det slutten for atomvåpnene eller for oss? Vi må velge ett av to.

TALTE: Administrerende direktør for Ican, Beatrice Fihn, talte i Oslo rådhus.

Fihn var også takknemlig overfor alle som hadde støttet organisasjonen.

- Vi takker ærbødigst den norske Nobelkomiteen for anerkjennelsen av vårt arbeid og for å ha skapt en ny giv i dette livsviktige arbeidet. Vi takker alle som raust har gitt av sin tid og sin energi til denne kampanjen. Vi takker alle modige utenriksministre, diplomater, ansatte i Røde Kors og Røde Halvmåne, FN-representanter, akademikere og eksperter vi har samarbeidet med for å fremme et felles mål. Og vi takker alle som har engasjert seg i å fjerne denne forferdelige trusselen fra kloden vår, sa Fihn.

Roses av Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) skrøt av arbeidet Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (Ican) gjør for å informere om konsekvensene ved bruk av atomvåpen da hun ankom fredsprisseremonien søndag.

- Arbeidet Ican gjør knyttet til å informere om bruken av atomvåpen, de fryktelige konsekvensene, er viktig, sa Solberg.

Hun holdt samtidig fast på at hun mener NATO må ha atomvåpen, så lenge andre land utenfor NATO har det. I juli vedtok FNs hovedforsamling en traktat om forbud mot atomvåpen. Så langt har 56 land undertegnet avtalen, ingen av dem NATO-land eller atommakter.

Solberg sa søndag at hun er forberedt på kritikk under nobelseremonien på at Norge ikke har signert traktaten.

- Jeg er sikker på at noen vil påpeke det. Men så lenge atomvåpen finnes, mener jeg det er riktig at NATO har det, sa Solberg.

FORBEREDT: Erna Solberg sier hun er forberedt på kritikk under nobelseremonien.

Thurlow: - Vi kan ikke tolerere denne galskapen lenger

Setsuko Thurlow var 13 år gammel da hun overlevde atombomben som ble sluppet over Hiroshima. Søndag tok hun imot Nobels fredspris på vegne av Ican.

Etter at Ican-leder Beatrice Fihn hadde holdt sitt nobelforedrag, tok 85 år gamle Thurlow over ordet i Oslo rådhus.

- I dag vil jeg at alle til stede skal føle nærværet til alle dem som mistet livet i Hiroshima og Nagasaki. Jeg vil at dere skal føle, rundt oss og over oss, en stor sky av en kvart million sjeler, sa Thurlow.

Thurlow fortalte blant annet om synet som møtte henne etter at USA slapp atombomben over Hiroshima i 1945.

- Rundt meg så jeg en total og ubegripelig ødeleggelse. Hver gang jeg minnes Hiroshima, er det første som dukker opp i hodet mitt bildet av min fire år gamle nevø Eiji – og den lille kroppen hans som var blitt til en ugjenkjennelig klump av smeltet kjøtt. Med svak stemme tryglet han om vann helt til døden kom og befridde ham fra hans lidelser, sa Thurlow.

For Thurlow er nevøen blitt symbolet på alle uskyldige barn i verden som i dag trues av atomvåpen.

- Hvert eneste sekund, hver eneste dag, utgjør atomvåpnene en fare for alle vi er glade i og alt det vi har kjært. Vi kan ikke tolerere denne galskapen lenger, sa hun.

- 7. juli i år ble jeg overveldet av en enorm glede da et stort flertall av verdens nasjoner vedtok Traktaten om forbud mot atomvåpen. Jeg som hadde opplevd menneskeheten på sitt verste, fikk denne dagen oppleve menneskeheten på sitt beste, fortsatte Thurlow.

Thurlow sa at det var noe hun og de andre overlevende fra Hiroshima og Nagasaki, som kalles hibakushaer, hadde ventet på i syttito år.

Fakta: Nobelprisvinnerne i 2017

Klikk for å åpne faktaboksen
 

* Fysiologi eller medisin: Jeffrey C. Hall (USA), Michael Rosbach (USA) og Michael W. Young (USA)

* Fysikk: Rainer Weiss (USA), Barry C. Barish (USA) og Kip S. Thorne (USA)

* Kjemi: Jacques Dubochet (Sveits), Joachim Frank (USA) og Richard Henderson (Storbritannia)

* Litteratur: Kazuo Ishiguro (Storbritannia)

* fredsprisen: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN)

* Minneprisen i økonomi: Richard H. Thaler (USA)

- Påpeker de katastrofale konsekvensene

Leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, åpnet nobelseremonien med en tale.

Der gjentok hun blant annet begrunnelsen for hvorfor Ican får prisen.

- Ican mottar prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få traktatfestet et forbud mot slike våpen. Ican har ved sin innsats gitt arbeidet for avskaffelse av atomvåpen et nytt momentum, sa Reiss-Andersen.

Hun passet også på å rose organisasjonen for arbeidet med å samle flere grupper til et felles mål.

- Ican er en ung organisasjon og ble etablert så sent som i 2007, på initiativ fra International Physicians for the Prevention of Nuclear War, fredsprisvinnere i 1985. Ican er en løst sammenknyttet koalisjon av 468 ulike NGOer fra mer enn 100 land. Det er imponerende hvordan Ican evner å samle så mange ulike grupperinger om et felles mål og gi en stemme til millioner av mennesker som opplever at atomvåpen ikke gir trygghet, men utrygghet, sa hun.

- Den norske Nobelkomite har ved tildelingen av årets fredspris til Ican ønsket å hedre denne bemerkelsesverdige innsatsen for menneskehetens beste, fortsatte lederen av Nobelkomiteen.

LEDER: Leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, holdt tale under nobelseremonien i Oslo rådhus søndag.

Reiss-Andersen talte også direkte til Setsuko og Fihn.

- Madam Setsuko Thurlow, du opplevde bombingen av Hiroshima 13 år gammel. Du har viet ditt liv til å være vitne om det som skjedde den 6 august 1945. Du har sett det som din oppgave å formidle lidelsen, redselen og døden som rammet din by. Ingen ble spart. Små barn, deres foreldre, søsken, skolekamerater og besteforeldre ble drept. Du sier at slik kan ikke krig føres og det må aldri skje igjen. Du tillater oss ikke å glemme.

- Beatrice Fihn, du er generalsekretær i Ican og har den utfordrende oppgaven å knytte ulike organisasjoner og interessegrupper sammen til innsats for et felles mål. Du er en strålende representant for de mange idealister som gir avkall på en vanlig karriere og i stedet bruker all sin tid og alle sine evner på arbeidet for en fredelig verden.

Fakta: Ican

Klikk for å åpne faktaboksen
 

* Koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er medlemmer.

* Grunnlagt i Australia i 2007, har sitt hovedkvarter i Genéve i Sveits.

* Jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-traktat om forbud mot atomvåpen.

* 123 av FNs medlemsland vedtok i oktober 2016 å starte forhandlinger om en slik traktat.

* 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant dem Norge og NATOs øvrige medlemsland.

* 16 land avsto fra å stemme, blant dem atommaktene Kina og India.

* FNs hovedforsamling vedtok 7. juli 2017 Traktaten om forbud mot atomvåpen, som 53 land siden har undertegnet. Norge og de øvrige NATO-landene er ikke blant dem.

* Når 50 land har ratifisert traktaten, blir den folkerettslig bindende for alle land som er part i avtalen.

* 6. oktober kunngjorde Nobelkomiteen at ICAN er tildelt årets fredspris. (NTB)

Venstre tar atomvåpenforbud inn i regjeringsforhandlingene

Når Venstre-leder Trine Skei Grande etter jul går inn i regjeringsforhandlinger, vil hun ta med seg et gjenoppdaget engasjement for forbud mot atomvåpen.

– Dette er et av de temaene vi ikke har vært enig om på borgerlig side, og de vanskelige temaene må vi også sette oss ned ved bordet og diskutere, sa Venstre-leder Trine Skei Grande etter utdelingen av Nobels fredspris i Rådhuset i Oslo.

Beretningen om atombombens konsekvenser i Hiroshima fikk Grande til å kjenne på frykten hun som barn hadde for atombomben. Hun sier at et engasjement på nytt ble tent inni henne.

Grande roste også prismottakerne i Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) for at de turte å konfrontere hver av de store atommaktene land for land.

Venstre-lederen minnet i tillegg om at et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre torsdag ble enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge. Forslaget vil bli behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen 13. desember og vil bli stemt over i Stortinget over nyttår. Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge.

Paven ønsker seg en verden uten atomvåpen

Pave Frans tok til orde for en verden uten atomvåpen i prekenen han holdt på Petersplassen i Roma søndag.

I prekenen understreket han sammenhengen mellom menneskerettigheter og kjernefysisk nedrustning. Å kjempe for de svakeste i samfunnet innebærer også å jobbe for å bygge en verden uten atomvåpen, sa paven.

Han uttrykte også håp om effektive tiltak for å bekjempe klimaendringene og fattigdom.

Organisasjonen ICAN, som kjemper for et effektivt forbud mot atomvåpen, mottok Nobels fredspris i Oslo søndag. I sin tale under prisseremonien siterte Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen pave Frans, som også tidligere har tatt til orde for kjernefysisk nedrustning.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere