Under sin korte tale under toppmøtet mandag viste Solberg til unge klimaaktivisters krav om mer effektive tiltak mot den globale oppvarmingen.

– Budskapet styrkes av bildene av ødeleggende naturkatastrofer – nå sist fra Bahamas, sa statsministeren.

Hun nevnte deretter flere klimatiltak knyttet til havet som en gruppe på 14 land, blant dem Norge, forsøker å fremme.

Tiltakene omfatter fornybar energiproduksjon til havs, kutt i klimautslipp fra næringsvirksomhet som foregår på sjøen, og lagring av CO2 under havbunnen. Solberg tok også til orde for klimavennlig produksjon av sjømat.

– En bærekraftig og sunn havøkonomi vil være avgjørende for å bekjempe klimaendringene, sa statsministeren.

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret verdens land til å skjerpe sine klimamål i forkant av toppmøtet i New York. Solberg presenterte ingen nye, konkrete utslippsmål her, men sa i talen at de norske utslippsmålene vil bli skjerpet.

(©NTB)