Gå til sidens hovedinnhold

Solberg talte på Biden-møte i New York

Statsminister Erna Solberg understreket viktigheten av å sikre vaksiner i alle land i et møte initiert av USAs president Joe Biden under FN-samlingen i New York.

– Høye smittetall i hele verden viser at pandemien ikke er over. Vi får ikke kontroll over pandemien før vi sikrer vaksinering i alle land. Derfor haster det at land med høy vaksinedekning må dele vaksiner så raskt som mulig, sa Solberg (H), ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Biden sto bak initiativet til det globale toppmøte, som handlet om pandemien og hvordan man skal bekjempe den globalt.

Møtets mål er at verdens statsledere sammen med private aktører forplikter seg til å bekjempe pandemien, men også å styrke den fremtidige globale helsesikkerheten ved nye helsekriser.

For verden var ikke godt nok forberedt på koronapandemien, påpekte Solberg, som understreket at det trengs forutsigbar økonomisk satsing for å kunne være bedre forberedt neste gang.

– Vi må få på plass bærekraftig finansiering før neste pandemi, sa Solberg.

– Ved et nytt utbrudd må land og det internasjonale samfunn reagere raskere, og finansiering må være på plass fra dag én. Dette er avgjørende for å oppdage og reagere raskt før det blir en pandemi, la hun til.

(©NTB)