90 personer befant seg på det som var det siste planlagte evakueringsflyet fra Afghanistan fra dansk hold. Ifølge den danske regjeringen er det nå færre enn 60 personer på den såkalte danskelisten som fremdeles befinner seg i landet.

Norge har hittil evakuert 652 personer, men det er ikke kjent hvor mange Norge fremdeles har på sin liste. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at norske myndigheter fortsetter evakueringsarbeidet så lenge det er mulig.

– Vi arbeider fortsatt intenst med å evakuere de vi kan, både norske borgere eller personer med oppholdstillatelse i Norge, og afghanere med behov for beskyttelse. Det vil vi fortsette med så lenge vi kan, men tidsvinduet kan være svært kort, opplyser hun til NTB.

Taliban har tidligere satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet. Mange land, deriblant Norge, har tatt til orde for at denne fristen burde forlenges.

– Samtidig vet vi at det har vært begrensninger i hva som har vært mulig å få til, ikke minst i kommunikasjonen mellom USA og Taliban. Vi kan ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang, sier hun.

Onsdag ble det kjent at Taliban har uttalt til både USA og Tyskland at de vil tillate amerikanere og enkelte afghanere å forlate Afghanistan også utover fristen 31. august.

(©NTB)