Gå til sidens hovedinnhold

Spedbarnsdødeligheten øker i USA

Spedbarnsdødeligheten øker i USA, samtidig som den gjennomsnittlige levealderen nå er høyere en noensinne, viser nye tall fra myndighetene.

Spedbarnsdødeligheten økte fra 6,8 til 7,0 per 1.000 fødte barn fra 2001 til 2002, det siste året det foreligger fullstendig statistikk for.

USA må helt tilbake til 1958 for å finne en økning i spedbarnsdødeligheten, som i alle år siden enten har vært falt eller vært uendret.

Av de om lag fire millioner barna som ble født i USA i 2002, døde i underkant av 28.000 viser tall fra Det nasjonale senteret for helsestatistikk (NCHS).

Ifølge senteret var det særlig blant spedbarn yngre enn 28 uker dødeligheten økte, og en overvekt av dødsfallene var blant barn mindre enn én uke gamle.

De mest utbredte dødsårsakene var medfødte skader, lidelser knyttet til for tidlig fødsel og lav fødselsvekt, og komplikasjoner under fødselen, viser rapporten fra NCHS.

Antallet krybbedødsfall falt derimot fra 2001 til 2002, i tråd med en mer langvarig trend, konstaterer rapporten.

Samtidig med at spedbarnsdødeligheten øker i USA, er den gjennomsnittlige levealderen i landet nå høyere en noensinne. I 2002 nådde levealderen 77,4, en økning fra 77,2 året før.

(NTB-AFP)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar