– Atomkraft er faset ut, og det fornybare er ikke stabilt nok og oppe og går til å erstatte det, sa statsministeren i et kort møte med pressen.

– Dette er et utfordrende bilde, la han til.

Støre kalte verdens energimiks et underliggende tema på klimatoppmøtet. Et avgjørende spørsmål er om verden klarer å erstatte kull og andre fossile energikilder med fornybar energi.

Skogbevaring er en nøkkel for å nå klimamålene, ifølge Støre. Han varslet konkrete framskritt på dette området i Glasgow.

I tillegg viste han til at USA og EU har tatt et initiativ for å redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan.

(©NTB)