Kvinner lever lengre enn menn under vanlige omstendigheter. En ny studie viser at kvinner også har større sjanse for å overleve under alvorlige kriser som hungersnød og epidemier.

Det er først og fremst spedbarn av hunkjønn som ser ut til å klare seg bedre enn hankjønn i slike kritiske situasjoner. Forskerne mener at forskjellen mellom kjønnene som spedbarn, når adferden mellom hunkjønn og hankjønn er minimal, tyder på at hunkjønn har en ukjent biologisk fordel som gjør dem bedre rustet til å overleve.

Undersøkt kriser

Et forskerteam, ledet av professor Virginia Zarulli ved Syddansk Universitet og James Vaupel ved Duke University i Nord-Carolina i USA har studert historisk data fra sju ulike kriser de siste 250 årene.

Under disse krisene, forårsaket av hungersnød, sykdom eller andre vanskelige leveforhold, var forventet levealder under 20 år.

Blant de sju populasjonene som ble studert, var slaver i Trinidad og USA, sultofre i Sverige, Irland og Ukraina, samt meslingepidemi på Island på 1800-tallet.

Den høyeste dødsraten noen gang registrert, var blant frigitte slaver som bosatte seg i Liberia tidlig på 1800-tallet. Blant dem døde 40 prosent det første året, fordi de ikke hadde immunforsvar mot tropiske sykdommer. Selv om dødsraten var ekstremt høy for begge kjønn, så levde hunkjønn fra seks måneder og opp til et år lenger enn hankjønn.

Størst forskjell i barneårene

Under hungersnøden i Irland, der levealderen falt med 15 år, levde kvinner mellom seks måneder og fire år lenger enn menn.

Barn som ble født i 1933 i Ukraina, da det var hungersnød i landet, ble i gjennomsnitt 10,85 år gamle. Gutter ble i gjennomsnitt bare 7,3 år gamle.

Alt i alt viser funnene at den største forskjellen i evnen til å overleve er i barneårene før barn har utviklet særegenheter for jenter og gutter.

- Funnene gir en ny brikke i puslespillet som viser ulikheter mellom kjønnene når det gjelder overlevelse, sier forskerne som publiserte studien på Proceedings of the National Academy of Sciences. Du kan lese en kortere nettutgave av rapporten her.