Den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB) fikk i fjor våres oppdrag fra regjeringen til å øke privatpersoners kunnskap om krise- og beredskapshåndtering.

I disse dager sender svenske myndigheter ut brosjyren «Om krisen eller krigen kommer» til 4,8 millioner husstander i Sverige, som har til hensikt å gi råd og anvisninger om hvordan enkeltpersoner skal håndtere en eventuell nasjonal krisesituasjon.

«Formålet med informasjonen er at vi skal være bedre forberedt på følgene av alvorlige ulykker, ekstremvær, IT-angrep eller militær konflikt», skriver MSB på sine nettsider.

- Dette er et oppdrag fra vår regjering som anser at kunnskapen om hvordan man forbereder seg for ulike kriser og ytterst krig må å øke hos befolkningen, sier prosjektansvarlig hos MSB, Christina Andersson, til Nettavisen.

Den 20 sider lange brosjyren er illustrert med sirener, krigsfly og familier på flukt fra hjemmene sine. Brosjyren er inndelt i tre hovedkategorier: Kriseberedskap, totalforsvar og varslingssystemer. Brosjyren inneholder også en side med råd og tips om hvordan en kan avsløre «falsk informasjon».

Norge lanserer egenberedskapskampanje

Norske myndigheter har ingen planer om å distribuere en tilsvarende brosjyre til norske husstander, men lanserer en nasjonal informasjonskampanje om egenberedskap til høsten.

- Vi har gode råd på hjemmesiden vår sikkerhverdag.no når det gjelder hvordan vi skal forberede oss på en krisesituasjon. Men vi jobber sammen med Oslo kommune med å utvikle en nasjonal egenberedskapskampanje som kommer til høsten. Her er det et litt annet fokus enn den svenske brosjyren. Og vi kommer ikke til å trykke opp en egen brosjyre, men skal bruke sosiale medier og andre kanaler, sier direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae, til Nettavisen.

- Vi kommer til å gi konkrete råd for hvordan man skal klare seg uten strøm i 72 timer eller mer, hvordan man skal klare seg uten mobilnett, uten vannforsyning eller mat fra butikken på grunn av forsyningssvikt, sier Daae.

I tillegg vil det være diverse råd om mat, drikke, kommunikasjon og legemidler.

Informasjonskampanjen er et ledd av «Totalforsvarsprogrammet» til Justis- og beredskapsdepartementet.

- Hva er årsaken til at dere iverksetter denne informasjonskampanjen?

- Det har vært en helhetlig vurdering. Vi ser mer og mer av klimarelaterte utfordringer og et samspill av andre ulike kriser. Også fordi vi har gjort en spørreundersøkelse (Befolkningsundersøkelsen red.anm.) før jul som viser at man i Norge er lite forberedt på ulike scenarier. Denne undersøkelsen viser at vi har en jobb å gjøre, sier Daae.

Fire viktige punkter å tenke gjennom

Direktør i MSB, Dan Eliasson, sier det er flere årsaker til at svenske myndigheter sender ut brosjyren til svenske husstander.

- Det første er at regjeringen har gitt oss oppdrag med å gjennomføre en informasjonskampanje. Det andre er at samfunnet er mer sårbart med digitalisering, globalisering og klimaendringer. Så vi trenger å forberede oss som individer og beboere i dette landet, sier Eliasson til Sveriges Radio.

- Det tredje er at det finnes en tørst etter informasjon. Vi har lyttet til mange fokusgrupper og konstaterer at det finnes et informasjonsunderskudd på håndfaste råd, og vi forsøker å gi det i denne brosjyren, sier han.

- Vi vet gjennom undersøkelser at den svenske befolkningen savner håndfaste råd om hvordan man skal agere ved en krise, legger han til.

Eliasson sier det er fire viktige punkter å tenke gjennom dersom katastrofen skulle ramme.

- Vi skal lære oss å ha mat hjemme, ha vann hjemme, ha varme og muligheten til å kommunisere med omverden om hvor vi befinner oss og ta del i informasjonen. Det er fire grunnleggende deler som hver og én av oss burde tenke på, sier han.

Tips om mat, vann, varme og kommunikasjon

Brosjyren har følgende tips og råd om beredskapen i hjemmet:

Mat: Det er viktig å ha ekstra mat hjemme som gir tilstrekkelig med energi. Bruk holdbar mat som kan tilberedes raskt, krever liten mengde vann eller som kan spises uten tilberedning.

Vann: Rent drikkevann er livsnødvendig. Beregne minst tre liter vann per voksen per døgn. Om du er usikker på kvaliteten bør vannet kokes. Om toalettet ikke fungerer kan du ta kraftige plastposer eller plastsekker og plassere i toalettskålen. En god håndhygiene er viktig for å unngå smitte.

Varme: Om elektrisiteten forsvinner under en kald årstid kommer bostedet til å raskt bli kaldt. Saml dere på ett rom, heng tepper foran vinduet, dekk gulvet med matter og bygg en køye under et bord for å holde varmen. Tenk på brannfaren. Slukk alle lys og alternative varmekilder innen du sovner. Ventiler jevnlig for å få inn oksygen.

Kommunikasjon: Ved en alvorlig hendelse bør du kunne ta imot viktig informasjon fra myndighetene, framfor alt via Sveriges Radio P4. Du behøver også å følge medienes rapportering, ha kontakt med slektninger og venner og i akutte tilfeller kunne nå redningstjenesten, sykehus og politi.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon

Lignende brosjyrer ble blant annet distribuert til det svenske folket i årene mellom 1943 til 1961. «Om krisen eller krigen kommer» er en ny versjon av den gamle brosjyren.

Den svenske regjeringen mener brosjyren nok en gang er aktuell som følge av dagens sikkerhetspolitiske situasjon, skriver Sveriges Radio.

Videre henviser den svenske regjeringen til lav kunnskap blant befolkningen om hvordan en skal reagere ved høy beredskap.

Nettavisen har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som vil komme med en uttalelse i løpet av dagen.