Den rødgrønne svenske regjeringen innskjerpet høsten 2015 innvandringspolitikken kraftig, som et svar på den historisk store tilstrømmingen av asylsøkere til Sverige. Men innstrammingen har så langt ikke påvirket antallet oppholdstillatelser som innvilges i landet i særlig stor grad.

Til og med november i år har det blitt innvilget 50.100 oppholdstillatelser for asylsøkere og slektninger, ifølge statistikk fra Migrationsverket. Helårstallene blir enda høyere.

Tallet er noe lavere enn i fjor, men historisk sett høyt.

– Vi ligger på høye nivåer i antall innvilgede oppholdstillatelser, og det er jo naturlig med tanke på hvor mange som har kommet til Sverige de siste årene, særlig i 2015, sier Fredrik Söderberg Bruce i Migrationsverkets informasjonsavdeling til SVT.

Neste år regner Migrationsverket med å utstede opp mot 43.000 oppholdstillatelser.

Les også: Moderaterna skjerper egen innvandringspolitikk