I flere år hadde hjemmet for utviklingsforstyrrede og funksjonshemmede i Krokom kommune i Sverige et system slik at de ansatte kunne jobbe mindre, men likevel få 100 prosent betalt.

Systemet innebar blant annet at de ansatte fikk beboerne i seng ved 17-tiden, slik at de kunne jobbe mer uforstyrret med de daglige rutinene.

Saken ble kjent da vikarer meldte fra om forholdet.

- Man blir så lei seg, Dette er personer som ikke kan snakke. De er i en avhengighetssituasjon. Dette er ikke noe vi kan forsvare, sier distriktsansvarlig for fagforeningen Kommunal Krokom kommune, Lohla Persson, til svenske SVT.

Sosialsjef Anna Berkestedt Jonsson sier at det likevel ikke er aktuelt å politianmelde personalet som har sviktet beboerne for å få mer fritid.

- Jeg og personalsjefen har bestemt at vi skal se framover - ikke bakover, sier hun til SVT.

- Det er ufattelig at slike alvorlige forhold kan pågå i flere år, sier forbundsordfører Thomas Jansson i FUB, som er den svenske organisasjonen for mennesker med utviklingsforstyrrelser.

- Dette tyder på store mangler hva gjelder kompetanse, ansvar og empati. Det viser også mangel på lederskap og innsyn i virksomheten, sier han.

- Her har det sviktet i alle ledd. Det er bemerkelsesverdig at personal, som har behandlet beboerne med utviklingsforstyrrelser på denne måten, får beholde jobben og at Krokom kommune ikke markerer dette ved å anmelde.