Gå til sidens hovedinnhold

Talen Rice skulle holde 11. september

Kort etter at flyene smalt inn i World Trade Center, skulle USAs sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice holde tale om rikets sikkerhet. Den handlet ikke om al-Qaida.

I talen skulle Rice presentere det planlagte rakettforsvaret som hjørnesteinen i president George W. Bushs sikkerhetspolitikk, skriver avisen The Washington Post som har fått tilgang til et utkast til talen.

Talen ble selvfølgelig aldri holdt, ettersom Rice tilbrakte store deler av 11. september 2001 i en bunker.

Den tidligere antiterrorlederen Richard Clarke har kritisert Bush-regjeringen for ikke å ta trusselen fra terrorisme på alvor før 11. september. Rice har svart med at regjeringen så på terrorisme som et alvorlig problem.

Men i utkastet til talen er ikke al-Qaida nevnt med et eneste ord. Det er heller ingen andre muslimske terrorgrupper. Rice nevner riktignok trusselen fra «røverstater» som Irak, men dette gjøres for å underbygge nødvendigheten av et rakettforsvar.

Talen kritiserer også under hånden president Bill Clintons sikkerhetspolitikk for ikke å fokusere nok på den virkelige trusselen, nemlig langdistanseraketter.

Rice skulle likevel poengere at USA hadde brukt 11 milliarder dollar på tiltak mot terrorisme, rundt dobbelt så mye som det var brukt på rakettforsvar i, i løpet av året før. Men talen nevner ikke at dette var mens Clinton fremdeles var president.

I april 2002 holdt Rice endelig talen som ble utsatt fra 11. september, men den inneholdt ingen setninger fra det originale utkastet. Da var hovedfokuset internasjonal terrorimse, mens rakettforsvar ble nevnt bare en gang.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021