Etter endringen fra Federal Reserve – også kjent som The Fed – ligger styringsrenten nå i intervallet 4,5 til 4,75 prosent. Økningen var i tråd med forventningene.

Målet med rentehevingen er å få ned prisveksten, som i fjor var på sitt høyeste på flere tiår, men som har gått noe tilbake fra toppnivået. Powell advarer om at prisveksten fortsatt er for høy, til tross for tilbakegangen i det siste.

– Vi trenger betydelig flere beviser før vi kan føle oss trygge på at inflasjonen er på en varig nedtur, sier han.

I bankens uttalelse om rentebeslutningen står det at indikatorene i det siste «peker i retning av en moderat vekst i forbruk og produksjon».

I desember anslo sentralbanken i sin prognose at styringsrenten skulle opp til 5-5,25 prosent i 2023, noe som tilsier ytterligere to rentehevinger framover. Banken bekrefter onsdag at den forventer ytterligere økninger som følge av inflasjonen.

Samtidig har inflasjonstrykket i USA avtatt de siste månedene, flere store teknologiselskap har varslet nedbemanning, og amerikanske husholdninger holder nå igjen på pengebruken.

Onsdagens rentehevingen var den åttende på rad. Den forrige var på et halvt prosentpoeng, mens de fire foregående var på 0,75 prosentpoeng, også omtalt som en trippelheving.