De fleste analytikere hadde på forhånd ventet at Federal Reserve ville kutte renta med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1,5 til 1,75 prosent. Noe større spenning knyttes derfor til sentralbanksjef Jerome Powells begrunnelse og hans vurderinger av framtidsutsiktene etter onsdagens rentemøte.

Forrige rentekutt fra USA var i september. Også i slutten av juli ble renta senket, og dette var det første rentekuttet i USA siden finanskrisen i 2008.