De massive hjelpetiltakene for å få økonomien i gang igjen etter pandemien er en sentral årsak. Sentralbanken viser imidlertid til at prisveksten skyldes forbigående faktorer, men forsikrer at banken står klar til å gripe inn hvis det trengs.

Sentralbanken justerer også opp sitt anslag for den økonomiske veksten fra 6,5 prosent til 7 prosent. Likevel ser ikke Federal Reserve for seg noen renteheving før i 2023. Da regner de imidlertid med to rentehopp.

Tidligere har de sagt at de ikke regnet med renteheving før i 2024.

Den siste uttalelsen etter bankens rentemøte tyder på en erkjennelse av at økonomien, og inflasjonstrykket, har skutt fart mye raskere enn ventet etter resesjonen. Farten i vaksinasjonsprogrammet i USA nevnes som en viktig faktor.

Taktskifte

Varselet om økt rente i 2023 kommer samtidig med at anslaget for veksten i USAs BNP dette året også økes. Vurderingen er nå en vekst på 2,4 prosent, opp fra 2,2 prosent, som var anslaget i mars.

Prisveksten ventes å bli 2,1 prosent.

– Dette er et markert taktskifte fra Federal Reserve, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

– Vi ser at rentebanen er løftet betydelig opp, og jeg tror Fed nå gjør det eneste riktige: De forbereder markedene på at dagens politikk ikke vil vare så lenge som vi trodde. Det er bedre at de signaliserer en omlegging nå, enn at de skal kjøpe obligasjoner til evig tid. For det har vært åpenbart for mange at det er lite sannsynlig, fortsetter sjeføkonomen.

Feilbedømte

Enkelte analytikere ble overrasket av onsdagens signaler.

- Vi antok at Fed ville ha vært litt mer villig til å la inflasjonen løpe for å sikre en bred og inkluderende innhenting i arbeidsmarkedet, og hadde bare ventet et varsel om en enkelt renteheving på 0,25 prosentpoeng, sier sjeføkonom Paul Ashworth i Capital Economics, og føyer til at de åpenbart feilbedømte sentralbankens reaksjon.

Ut over justeringene i projeksjonene, er det lite som faktisk er endret i Federal Reserves nye uttalelse om den økonomiske utviklingen, sammenliknet med deres forrige. Den ble offentliggjort etter sentralbankens møte i april.

(©NTB)