Pavens uttalelser endrer ikke kirkens offisielle doktrine, ifølge et forklarende notat som er sendt ut til Vatikanets ambassadører verden over, og som skal videreføres til biskopene.

Dokumentet bekrefter antakelsene om at uttalelsene i dokumentarfilmen Francesco stammer fra et TV-intervju i 2019. Filmen, som hadde premiere i oktober, skapte stort oppstyr grunnet pavens uttalelser om homofile.

– Homoseksuelle personer har rett til å være i en familie. De er Guds barn, sier Frans.

– Det vi må ha, er en sivil partnerskapslov, på den måten er de juridisk dekket, tilføyer paven.

I notatet fra Vatikanet pekes det på at sitatene stammer fra to ulike svar, som ble redigert sammen og utelater viktig kontekst. Det forklares at pave Frans snakker om at homofile ikke bør avvises av sine egne foreldre, ikke at homofile bør ha rett til å oppdra egne barn, slik filmen framstiller det som.

Den siste delen av sitatet skal stamme fra da paven var erkebiskop i Buenos Aires, der han var imot å la likekjønnede par gifte seg, men stilte seg bak å gi dem retten til sivile partnerskap.

Brevet konkluderer med at paven «henviser til visse statlige bestemmelser, ikke til kirkelig doktrine, som han har støttet opp om flere ganger opp gjennom årene.»

(©NTB)