Forslaget går ut på å fjerne formuleringen i grunnloven der det heter at Kinas president og visepresident «ikke skal sitte i mer enn to sammenhengende perioder», meldte det statlige nyhetsbyrået Xinhua søndag.

Hvis forslaget blir vedtatt, betyr det at sittende president Xi Jinping kan fortsette også etter at den nåværende og andre perioden hans utløper i 2023.

Xi er også kommunistpartiets leder og han sitter i sentralkomiteen. Han har vært landets president siden 2013. I henhold til dagens formulering i grunnloven må han gå av i 2023.

Fra oktober: Kinas president med sjelden innrømmelse på partikongress

Forslaget skal behandles av landets lovgivende forsamling – Folkekongressen – som samles 5. mars. Da skal forsamlingen også behandle et forslag om å innlemme Xis politiske tenkning i landets grunnlov. Det vil i så fall innebære en stor ære for Xi og gjenspeile hans sterke grep om makten i Kina. I dag er det bare landsfaderen Mao Zedong og den økonomiske reformatoren Deng Xiaoping som er nevnt på en tilsvarende måte i lovteksten.

Under kommunistpartiets partikongress i fjor ble Xis tenkning innlemmet i partiets egen «grunnlov». Dette er en blanding av ideologiske prinsipper og vedtekter for partiets indre oppbygning.