– Dessverre vil ikke Putin fly til Glasgow, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov til pressen onsdag.

Samtidig understreker han at klimaendringer er et av Russlands viktigste politiske prioriteringer.

Kreml har foreløpig ikke forklart årsaken til at presidenten ikke deltar.

31. oktober samles verdensledere til klimatoppmøte i Glasgow – COP26 – der de kommer under nytt press for å sette i verk tiltak for å bremse utslippene av klimagasser og oppfylle Parisavtalen fra 2015.

Storbritannia hadde håpet å kunne samle alle verdenslederne til møtet.

Målet i Parisavtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader fra førindustrielt nivå, men det britiske vertskapet håper å få gjennomslag for å revidere dette til 1,5 grader under COP26.

(©NTB)