– Russlands invasjon av Ukraina angår ikke bare Europa, men den ryster kjernen også av den internasjonale orden, inkludert Asia, sa von der Leyen etter toppmøtet mellom EU og Japan torsdag.

Hun uttrykte også bekymring for Kinas voksende rolle i Asia og oppfordret kineserne til å spille en mer konstruktiv rolle internasjonalt.

– Kina må forsvare det multilaterale systemet det har hatt fordel av i utviklingen av landet, sa hun.

Bakteppet for uttalelsene er at EU og Japan har hatt toppmøte i Tokyo, hvor det ble besluttet å utvide det digitale samarbeidet seg imellom.