Siden den nye virusvarianten først dukket opp for knappe fire uker siden, er den påvist i minst 38 av 53 europeiske land, konstaterer WHOs regiondirektør Hans Kluge.

Kluge understreker at det er mye man ennå ikke vet om omikron, bortsett fra at varianten sprer seg med dramatisk hastighet.

Omikron er nå den dominerende virusvarianten i flere land, blant dem Danmark, Portugal og Storbritannia der antallet påviste tilfeller dobles med to-tre dagers mellomrom. Spredningen går dermed langt raskere enn det som har vært tilfelle med tidligere virusvarianter.

Ifølge Kluge vil omikron i løpet av de kommende ukene dominere i stadig flere land, med de følger dette vil få for et fra før hardt presset helsevesen.

– Volumet av nye covid-19-infeksjoner kan i seg selv føre til flere innleggelser og omfattende belastning for helsevesenet og andre kritiske tjenester, sier Kluge.

(©NTB)