Verdens helseorganisasjon (WHO) har nedsatt en granskningskommisjon som har vært ledet av Italias tidligere statsminister Mario Monti. Fredag kom den med sin sluttrapport.

Ifølge WHOs regionale kontor for Europa var verden slett ikke forberedt på det som skulle komme, tross gjentatte advarsler om at en global pandemi før eller senere ville ramme.

Disse feilene må ikke gjentas, fastslår granskningskommisjonen.

– Uvarslet stresstest

– Verden sto overfor en monumental og uvarslet stresstest. Og mens begivenhetene har foldet seg ut i de etterfølgende månedene, kan vi ikke være i tvil om at våre politiske, økonomiske og sosiale systemer på katastrofalt vis har mislyktes i å takle testen, sa Monti da rapporten ble offentliggjort.

Han kritiserte hvordan hvert enkelt land har sørget for seg selv og forsøkt å løse overnasjonale problemer med det kommisjonen mener er utdaterte nasjonale løsninger.

– Fra dette mørket må vi forsøke å tegne lys, sa han videre.

Sammenvevd med naturen

Kommisjonen mener at landene først og fremst må erkjenne at helsen til mennesker, dyr, planter og deres felles omgivelser er sammenvevd. Den ber også europeiske land om å ta tak i dyptliggende ulikheter i helse og omsorg, så vel som sosiale, økonomiske og kjønnsrelaterte ubalanser.

I tillegg trengs det mer investering i nasjonale helsesystemer, samt innovasjon og innsamling og deling av nasjonale helsedata.

WHOs Europa-region omfatter 53 land, det vil si både EU-medlemmer og land som Russland, Tyrkia og Norge.

Ifølge et WHO-anslag har om lag 1,2 millioner mennesker dødd som følge av covid-19 i Europa.

– Kolossal pris

WHOs regionale direktør Hans Kluge roser kommisjonens anbefalinger, som han mener er ambisiøse, men realistiske.

– Vi har allerede betalt en kolossal pris, men prisen vil bli enda høyere hvis vi lar være å se og ikke lærer av våre feil, sier han.

– Det er nå opp til medlemsland og internasjonale organisasjoner å vise det politiske motet for å holde helse på toppen av verdens agenda, sier Kluge.

(©NTB)