– Partene bemerker at forholdet mellom Russland og Kina, selv om det ikke utgjør en militærpolitisk allianse som den som eksisterte under den kalde krigen, langt overgår det som er vanlig mellomstatlig samarbeid, heter det i en felles uttalelse etter møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping.

– Forholdet utgjør ingen blokk, er ikke av konfronterende natur og er ikke rettet mot andre land, heter det videre.

Xi og Putin uttrykker videre bekymring over det de omtaler som Natos økende nærvær i Asia.

– Partene gir uttrykk for stor bekymring over den pågående styrkingen av Natos militære og sikkerhetsmessige bånd til land i Asia-Stillhavsregionen, heter det.

USA får også sitt pass påskrevet av de to lederne.

– Partene oppfordrer USA til å stanse undergravingen av internasjonal og regional sikkerhet og global strategisk stabilitet i forsøk på å sikre seg ensidige militære fordeler, heter det.

(©NTB)