– En forbrytelse er begått mot Ukraina, og vi krever rettferdig straff, sa Zelenskyj i en videooverført tale til FNs hovedforsamling i New York onsdag.

Straffen bør omfatte utestengelse fra å stemme i internasjonale organer, og Russland bør fratas vetoretten i FNs sikkerhetsråd, uttalte presidenten.

– Så lenge en aggressor er del av beslutningstakingen i internasjonale organisasjoner, bør aggressoren stenges ute fra dem, sa Zelenskyj.

Presidenten ber også om at det opprettes et spesialtribunal for Russland, samt et kompensasjonsfond.

I talen lovet han at Ukraina skal gjenerobre alle områder som er blitt okkupert, men at landet trenger mer våpen og tid for å få til dette.