Gå til sidens hovedinnhold

Utlendinger til UiO

Antall utenlandsstudenter ved Universitetet i Oslo har doblet seg de siste årene. Målet er ti prosent internasjonale studenter.

Blindern: Likestilling, Ibsen, den skandinaviske velferdsstaten og runer er blant emnene som trekker flest utenlandske studenter.
HF og SV har markedsført sine typiske skandinaviske felter. Nå har begge fakultetene nesten tredoblet antall utenlandsstudenter på fem år.
- Strategien har blant annet vært å tilby kurs på engelsk, nå har vi 800 emner og over 40 mastergrader på engelsk. Fagmiljøene bestemmer selv hvilke kurs det skal være, men vi gir dem jo tips, sier seksjonssjef for internasjonalisering av studier, Guri Vestad, til Aftenposten.
De rundt 750 internasjonale studentene ved universitetet kommer fra hele verden. Men den største økningen av internasjonale studenter kommer fra Europa, blant annet gjennom Erasmus-programmet som er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner.
- Det er et resultat av en bevisst strategi for å trekke studenter til Norge. Der vi før var mer opptatt av å få norske studenter ut i verden, er vi nå blitt mer bevisst på å få til en reell utveksling, sier studiedirektør Monica Bakken til Aftenposten.
Det er fortsatt et stykke igjen før målet om at ti prosent av studentmassen skal være utenlandsstudenter er nådd. Men universitetet ser ingen grunn til at den positive tendensen skal snu.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis