Gå til sidens hovedinnhold

Utpekt som miljøsone

GRORUD: Grorud sentrum er utpekt som et av fem miljøsoneområder i Groruddalen. Utarbeiding av en helhetlig plan for området er ett av flere delprosjekter som inngår i miljøsonearbeidet. Hensikten med planarbeidet har vært å sette fokus på hvilke hovedproblemstillinger og muligheter som reiser seg innenfor dette aktuelle området, og gi en retningsgivende anbefaling til fremtidig arealbruk. Helhetlig plan for Grorud sentrum ligger ute til høring frem til 30. juni 2007.

Reklame

Kurs i dag: Disse boblene og vinene passer perfekt til 17. mai