Gå til sidens hovedinnhold

Utreder har Statnett som kunde

Her er de «uavhengig» Hardanger-utvalgene som skal utrede alternativer til luftstrekk mellom Sima og Samnanger.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) kalte tirsdag inn til pressekonferanse i Bergen for å snakke om «Utredning av sjøkabelalternativet for Hardanger».

Her presenterte han utvalget eller rettere sagt utvalgene som skal stå for utredningen. Ekspertisen er hentet både fra Norge og nabolandene Sverige, Finland og Island.

Etter pressekonferansen ble det også kjent at en utvalgsleder leverer til Statsnett.

Uavhengig sjøkabelutvalg?

Utvalgene skal ifølge regjeringen være uavhengig, men Fredrik Rüter har Statnett som kunde gjennom konsulentselskapet Vattenfall Power Consultant. Ovenfor Teknisk Ukeblad bekrefter han at selskapet har leveranser til Statnett, men avviser at dette påvirker ham som leder av Olje- og energidepartementets uavhengige utvalg.

- Vi skal gjøre en teknisk og økonomisk vurdering, sier Rüter i Vattenfall Power Consultant til bladet.

Han påpeker at han som utvalgsleder ikke vil la seg påvirke av at Statnett er en viktig kunde for arbeidsgiveren.

Det aktuelle utvalget, som Rüter skal lede, skal se på «tekniske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold knyttet til en sjøkabelløsning». Dette ifølge Olje- og energidepartementet.

Les pressemeldingen fra departementet her

Disse skal utrede sjøkabel

- Vi har vært opptatt av å finne de beste folka og den beste kompetansen, sa statsråden da han presenterte utvalgene.

Sammensetningen av de fire utvalgene er som følger:

Utvalg 1: Tekniske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold knyttet til en sjøkabelløsning

- Leder: Fredrik Rüter, sjef for Grid Connections i Vattenfall Power Consultant.

- Øvrige medlemmer: Inga Bruteig (Forskningssjef NINA), Kari Sletten (Forsker NGU), Vigeir Bunæs (Operasjonsleder, Install It)

Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling

- Leder: Professor Göran Andersson, Direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich.

- Øvrige medlemmer: Arne Torstein Holen (professor NTNU), Liisa Harla (professor, Universitetet i Helsingfors)

Utvalg 3: Konsekvensene av at en eventuell sjøkabel vil ta lenger tid enn en luftledning

- Leder: Professor Fridrik Baldursson ved School of Business, University of Reykjavik.

- Øvrige medlemmer: Olvar Bergland (1. amanuensis, UMB), Cathrine Hagem (Forsker (dr.polit), SSB)

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet

- Leder: Professor Arild Hervik ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høyskolen i Molde.

- Øvrige medlemmer: Ann Lisbet Brathaug (seksjonssjef, SSB), Kåre Petter Hagen (professor NHH)

Ny runde
Regjeringen ga først grønt lys til Statnett for å sette i gang med den konsesjonssøkte 420 kilovolts kraftlinjen fra Sima til Samnanger, men måtte bøye av for press og åpne for en ny runde med utredning av alternativene til luftstrekk.

10. august kunngjorde statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) at de tar engasjementet fra Vestlandet til etterretning og at de vil la det holdes en ny, uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativet.

Den nye utredningen skal være klar 1. februar 2011.

Hardanger-ordførerne har samlet krevd sjøkabel, mens olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har signalisert at også andre løsninger kan være aktuelle, nemlig kombinasjon av luftstrekk, sjøkabel og jordkabel.

Les kommentar: Har det rablet for politikerne

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene