Familiens advokat, Erik Vatne, sier til Aftenposten søndag kveld at han har fått opplyst fra politiet at moren i familien skal tilbake til Norge på grunn av helsetilstanden hennes. Uttransporteringen av barna gjennomføres som planlagt. Familien var da i Tyrkia, men skal sendes til Afghanistan.

Familien består av en mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, og saken har engasjert mange, spesielt i hjembyen Trondheim. Samme dag som familien ble uttransportert fra landet, markerte flere hundre trøndere sin motstand utenfor politihuset i Trondheim, ifølge Adresseavisen.

Søndag kveld holdt Rødt Oslo, Oslo SV og Amnesty også demonstrasjon mot Afghanistan-returen utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Demonstrantene mener det ikke er trygt for familien å returnere til landet.

Nylig ble Afghanistan kåret til verdens farligste land i Global Peace Index , og i 2018 ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE sa lørdag til NRK at nemnda grunnet taushetsplikt ikke kan gi en begrunnelse for hvorfor familien nå blir sendt ut av landet.

Utlendingsnemnda (UNE) skriver på sine nettsider at i sakene som de behandler, kommer de fleste afghanerne fra områder hvor sikkerhetssituasjonen er stabil nok til at det ikke er krav om beskyttelse. For å gi opphold grunnet sikkerhetssituasjon må det generelle voldsnivået være slik at enhver person utsettes for en reell fare bare ved å oppholde seg i området

Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012 i all hovedsak fordi de ikke visste hvor far befant seg, og ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan. Da faren likevel dukket opp i 2014, kalte UNE tilbake oppholdstillatelsen siden de ikke lenger trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan.

Siden 2014 har utsendelsen blitt utsatt en rekke ganger, og Abbasi-familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse. Familiens asylsak er også prøvd for retten i flere runder.

(©NTB)