Da FHI sist kom med sitt vaksineringsscenario, 30. april, var det optimistiske scenarioet at alle over 18 år ville være ferdig vaksinert i uke 30, altså i siste uken av juli. Nå har datoen blitt flyttet med over en måned til uke 36, altså innen 12. september.

Det nøkterne scenarioet er uke 37, altså innen 19. september. Også dette har blitt dyttet på sammenlignet med forrige nøkterne scenario, men kun med syv dager, fra uke 36.

Hvor høy andel av befolkningen som må være immune mot koronaviruset for å oppnå flokkimmunitet er omstridt, men tallet varierer fra 60 til 90 prosent.

Ifølge FHIs siste tall har mer enn 60 prosent av Norges befolkning fått tilbud om dose 1 innen uke 26, altså 4. juli. Dette tallet stiger med omtrent 10 prosent per uke frem til uke 29 (innen 25. juli), da mer enn 90 prosent skal ha fått tilbud om dose 1.

Det presiseres at kalenderen er foreløpig og endres jevnlig.