Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter budsjettjusteringen

Bydel Søndre Nordstrand går med stort underskudd, men utsetter budsjettjusteringen til september.

HOLMLIA: Torsdag 19. juni samles bydelsutvalget til siste møte før sommeren, og regnskapet for de fire første månedene er en av sakene på kartet. Det viser at bydelen går med 17,3 millioner i merforbruk.

Bydelsutvalget fikk på et lukket møte i sist uke en gjennomgang av tallene, og administrasjonen legger frem budsjettjusteringssak over sommeren.

I tilknytning til en orientering om bydelsbarnevernet foreslår KrF at byrådet og bystyrets helse- og sosialkomité orienteres om den kostnadskrevende utviklingen i bydelsbarnevernet. Siden 2004 har utgiftene økt med 50 milioner kroner.

Buss på broen

Holmlia stasjon skal bygges om, og bussene skal få ny og bedre oppstillingsplass på en utvidet bro over togstasjonen, om Plan- og bygningsetaten får det som de ønsker.

Dagens busstasjon er svært trang og i konflikt med biler som kjører inn og ut fra parkeringshuset på Holmlia senter.

Legesenteret

Klemetsrud legesenter og fysioterapi trenger nye lokaler. Høyre foreslo i teknisk komité at legene skal oppfordres til å søke seg inn i det nye Mortensrud senter, og fikk støtte av SV og V til dette.

FrP vil la legene kjøpe en tomt på Mortensrud, og AP vil la dem leie nevnte tomt. Avgjørelsen kommer trolig i bydelsutvalget.

Ikke stemmerett

Venstre og SV foreslår prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved neste kommunevalg, men får trolig bare sine egne tre stemmer for dette. Både eldreråd og ungdomsråd går imot.

Navnsetting

I en sak om Enebakkveien 403 mener teknisk komité at tomten er lite egnet som barnehageformål. Samme komité går inn for at en tomt i Stenbråtveien omreguleres fra barnehage til bolig Vei nummer 21341 på Mortensrud får navnet Thomas Ulvens vei, etter forslag fra bydelsdirektøren.

Hele sakskartet finner du på www.bsn.oslo.kommune.no.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag