Det har i lang tid vært varslet at takstene for elbiler i Oslo skal økes med opp til 100 prosent 1. mars.

I praksis er det planlagt at takstene som i dag er 5 kroner skal økes til 10 kroner, og at takstene på 10-kroner skal økes til 15 kroner.

Les også: Nesten 1 av 4 biler i Oslo er nå elbiler - snart skrus prisene kraftig opp

Usikkerhet om valg av takst

Endringen har derimot ikke vært helt rett frem, fordi det har vært uklart om det var mulig å øke taksten til mer enn 14 kroner. Etter at planen om 15 kroner ble lagt, bestemte Stortinget at elbiler ikke skulle betale mer enn halv pris av fossilbiler.

Nå melder bompengeselskapet Fjellinjen at takstøkningen utsettes til 1. juni:

- De lokale partene Oslo kommune, Viken Fylkeskommune og staten har besluttet at Oslopakke 3. Trinn 3 utsettes fra 1.mars til 1.juni 2020. Dette gjøres fordi det trengs politiske vedtak for å harmonisere takstene for Osloringen, Indre ring og Bygrensen, skriver de i en melding.

Elektriske varebiler får fritak

- Fra 1.juni 2020 blir det en justering av takstene i bomringene. Det blir en takstøkning for elektriske personbiler og fritak for lette elektriske varebiler.

Nøyaktig hvilken takst som vil bli valgt, vil trolig ikke bli kjent før fire uker før prisene settes opp.

Fritaket for elektriske varebiler innføres fordi overgangen til elektriske varebiler går betydelig saktere enn for personbiler.

Les også: Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet