Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter trinn fire av gjenåpningen: - Vi vil se an situasjonen

Regjeringen utsetter trinn fire i gjenåpningsplanen. Frykter at kommunene skal bli overbelastet med smittesporing av Delta-varianten.

MARMORSALEN, OSLO (Nettavisen): - Vi går ikke videre til trinn 4 nå, kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferanse om gjenåpningsplanen mandag. Årsaken er stor usikkerhet knyttet til hvordan den økende andelen av Delta-varianten av koronaviruset vil påvirke Norge.

- Vi vil se an situasjonen før vi velger å gå videre med gjenåpningen, sa Solberg.

- Så vil vi vurdere situasjonen igjen om noen uker, la hun til.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg svarte Nettavisen at hensynet til kommunene har vært avgjørende. Delta-varianten er mer smittsom, og helsemyndighetene frykter at kommunenes smittesporingsapparat kan bli overbelastet om Norge slipper for fort opp på lettelsene.

Solberg åpnet pressekonferansen med å si at utviklingen i Norge fortsatt er positiv. Likevel har regjeringen altså valgt ikke ta store skritt videre i gjenåpningen av landet nå.

Les også

Trinn 4 utsettes - her er justeringene på trinn 3

– Vi velger å vente for å se på hvordan den muterte deltavarianten påvirker situasjonen. Risikoen med en for rask gjenåpning er at deltavarianten kan forårsake en fjerde smittebølge i den uvaksinerte delen av befolkningen, sa statsministeren.

Hastigheten i spredningen av Delta-varianten er det som gir bekymring.

Les også: Nye lettelser i breddeidretten satt på vent

Kanskje trinn 4 i juli eller august

Solberg sa det er viktig å bremse Delta-variantens spredning og at de følger situasjonen tett, slik at man muligens kan gå til trinn fire i slutten av juli eller begynnelsen av august.

– Vi har tidligere sagt at skoler og barnehager kan vente seg å ha grønt nivå til høsten. Økt spredning av deltavarianten og usikker smittesituasjon kan også påvirke barnehager og skoler, sa Solberg.

– Ved grønt nivå er man ikke delt inn i kohorter. Ved smittetilfeller må mange elever og ansatte i karantene, og smittesporing er mer arbeidskrevende. Helsemyndighetene jobber med å se på, ved hjelp av testing eller andre metoder, begrense hvor mange som havner i karantene på grønt nivå. Man jobber med å få dette klart før skolestart, sa Solberg.

Videre sa statsministeren at i områder med mye smitte, bør barnehager og SFO planlegge for gult nivå, særlig hvis det er skoler og barnehager som åpner tidligere enn vanlig.

Les også: Solberg: – Vaksinering bør være prioritet nummer én

Viser til Storbritannia

– Dere ser for dere en potensiell fremtidig smitteutvikling, mens smittetallene per i dag kanskje burde tilsi at man ikke holder så mye igjen? spurte Nettavisen på pressekonferansen.

– Vi holder igjen fordi vi ser utviklingen i andre land på grunn av Delta-viruset og hvor mye mer det smitter. I Storbritannia var de på vei til grønt nivå, som plutselig ble et av de rødeste landene i Europa igjen. Vi har Danmark som har beveget seg mot mye mer smitte, og vi har Portugal, sa Solberg og fortsatte:

– Det er introduksjonen av denne virusvarianten i Norge vi forsøker å holde igjen på, slik at det ikke skal utgjøre en for stor andel. Selv om den kommer til å bli dominerende, er det bedre jo lenger vi kan forsinke det, sa statsministeren.

Hun viste til flere land som har sett at flere blir syke når Delta-andelen går opp.

På spørsmål om tiltakene er i pakt med smittevernlovens krav om forholdsmessighet mellom tiltak og trusselens styrke og omfang, svarte Solberg slik:

– Det er helt forholdsmessig, for det betyr at vi slipper at mange mennesker blir syke. Vi har sett bevisene fra mange andre land, sa Solberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg understreket at hvis veldig mange blir smittet, så blir flere syke, ikke fordi Delta-varianten er mer sykdomsfremkallende, men som et resultat av at mange blir smittet.

økende smittsomhet nødvendigvis vil bety at flere blir syke, ikke fordi

Mindre lettelser

Noen lettelser blir det likevel i sommer. Fra torsdag 08. juli økes antallet som kan delta på et utendørsarrangement med fast tilviste plasser fra 5000 til 7000.

Innendørs økes maksantallet ved et arrangement med tilviste plasser fra 2500 til 3000. Uten tilviste plasser økes grensen fra 1000 til 1500 innendørs, og fra 2000 til 3000 utendørs, oppsummerer NTB.

Skjenkestopp oppheves ved arrangementer med koronasertifikat.

Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men innslippsstopp fra klokken 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

Vurderer vaksine til 16- og 17-åringer

Statsministeren snakket mandag også om regjeringens plan om å tilby koronavaksine til barn ned i 16 år, men at det ikke fatter en endelig avgjørelse før i september. En forutsetning er at alle over 18 år allerede er vaksinert.

- Vi skal se om det er noen bivirkninger eller noen effekter når vi ser hvordan det går i andre land som har begynt å vaksinere ungdom. Vi stiller strengere krav til vaksiner som er rettet mot barn og ungdom, sa statsministeren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg la til at forholdet mellom nytte og risiko er en viktig del av vurderingen.

- Jo lenger ned man kommer i aldersgruppene, dess mindre er sjanse er det for at man blir alvorlig syk, sa Stoltenberg.

Har revidert strategien

Fasen som kommer etter trinn fire kaller statsministeren en normal hverdag med økt beredskap.

- Ikke alt forsvinner på trinn fire av regler og annet. Vi har revidert den langsiktige strategien for håndtering av koronapandemien og beredskapsplanen for smitteverntiltak, sa statsministeren ifølge NTBs oppsummering.

– Det er en fase der vi forventer at befolkningen i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen, men vi må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom og teste oss når rådene tilsier det, sa hun.

– De kontaktreduserende tiltakene for øvrig avvikles. Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at tiltak raskt kan settes inn hvis situasjonen endrer seg, sa Solberg.

Statsministeren sa videre at regjeringen, helsemyndigheter, sykehus og kommuner vil ha økt overvåkning og beredskap i denne fasen. Solberg kaller det en endring fra kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

– Første mulige vurdering om vi kan gå over til denne fasen vil være tidlig i september, sa statsministeren.

- Vaksinene ser ut til å virke godt

Det er flere ulike scenarioer og fortsatt stor sikkerhet knyttet til utviklingen videre, særlig rundt vaksinenes effekt på de ulike virusvariantene.

– Samtidig så mener jeg at dette er grunnlag for optimisme. Vi er i en positiv utvikling. De vaksinene vi har tilgang på ser ut til å virke godt og oppslutningen rundt vaksinasjonsprogrammet vårt er imponerende, sa statsministeren.

Delta-varianten av koronaviruset kan forsinke gjenåpningen av Norge, advarte statsminister Erna Solberg allerede lørdag, da hun besøkte Grimstad.

Delta-varianten av koronaviruset har økt raskt i Norge. I en risikorapport 3. juli fastslår FHI at varianten kan overta i Norge i løpet av sommeren.

Les også: FHIs ukerapport: Stabilt smittetall de siste ukene - Delta-varianten økte 600 prosent

- Profesjonelt bekymret

- Vi vil se økende utbredelse av denne varianten utover sommeren, men vi ønsker at denne utviklingen skal gå langsomt og at flest mulig skal være beskyttet av vaksine før Delta-varianten får stor utbredelse, uttalte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen i uka som gikk.

På spørsmål om hvorfor FHI ikke er mer bekymret, svarer Vold slik:

- For oss i FHI så er jo jobben vår å være profesjonelt bekymret for nye varianter som Delta-varianten. Vi skal være årvåkne og følge utviklingen svært tett, og det er det vi gjør vi nå. Vi har derfor også kategorisert den som en bekymringsvariant.

- Blir mindre sårbare med vaksine

Vold sier FHI fortsatt regner med epidemien kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig.

- Men vi følger situasjonen nøye. Vi vurderer at vaksinasjon beskytter litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av variant Delta, men neppe mindre mot alvorlig sykdom. Med økende grad av vaksinering i Norge og beskyttelse av de mest utsatte blir vi mindre sårbare for økt sykdomsbyrde om Delta-varianten skulle gi ny økning i smittetallene. Den gode oppslutningen om vaksineprogrammet i Norge er viktig også i forhold til Delta-varianten og konsekvenser av økt utbredelse av denne, uttalte Vold til Nettavisen 1. juli, i en kommentar til den siste ukerapporten.

Les også: Lange køer på Gardermoen