Utsikter for 2004: Dette mente ekspertene

iMarkedet ba før nyttår om prognoser og anbefalinger for 2004 fra en rekke finanseksperter. Så langt har det vært mange bomskudd. Her kan du se hvem som ga gode råd, og hvem som bommet

19.05.08 00:46

På tampen av det meget sterke børsåret 2003, ba iMarkedet en rekke eksperter gi sine utsikter for 2004.Hittil i år er hovedbildet at de jevnt over har bommet ganske stygt. Den jokeren som fremfor alt har forstyrret bildet er den kraftige oppgangen i oljeprisen. Ingen av dem nevnte i desember dette som en sannsynlig faktor.Dette har ført til at Oslo Børs har gjort det mye bedre enn internasjonale børser. I tillegg har renten ikke steget, slik de trodde. De store ubalansene i amerikansk økonomi har ikke utløst noen krise. Når det gjelder enkeltaksjer, har ikke de mest anbefalte aksjene gjort det spesielt bra, og blant salgskandidatene finner vi en av de virkelige kanonene på børsen i år: Frontline.Her kan du lese hva de enkelte ekspertene spådde i desember:Kristian Falnes, Skagen:Stig R. Myrseth, Orion Analyse:Jan Eiler Fleischer, Gambak:Gunnar Holen, Corporate Advice & Research:Edward Wendel, Avanse:Svein Haga:Hogne I. Tyssøy, Holberg Forvaltning:Kim Evjenth, Alfred Berg:Terje Nyborg, Terra Fonds:


Utsikter for 2004: - Selg Frontline

Vi stilte deltagerne ti spørsmål. Her har du en gjennomgang av svarene, og hvordan det har gått:- Er dette (altså desember 2003) et godt tidspunkt å øke investeringer på verdens aksjemarkeder generelt sett?Syv av ni ga mer eller mindre positivt svar, ett svar er blandet og ett negativt. Den negative var Svein Haga, som lenge har hatt en pessimistisk holdning til børsene.Fasit: Verdens aksjemarkeder har totalt sett ikke steget i år. Morgan Stanleys World Index er ned en halv prosent siden nyttår, målt i lokal valuta. Optimistene har så langt ikke fått rett

- Er dette et godt tidspunkt å øke investeringer på Oslo Børs?Også her var syv positive, mens to må betegnes som negative til Oslo Børs. Haga var negativ også her, men også Edward Wendel fra Avanse anbefalte å vekte opp andre børser.Fasit: Oslo Børs hovedindeks har siden nyttår steget 19 prosent. Det er en klart sterkere utvikling enn i et normalår. Her har optimistene så langt rett.

- Anbefal tre aksjer på Oslo Børs som er kjøpskandidater.Tre aksjer fikk mer enn én kjøpsanbefaling.Den klare favoritten var Telenor, som ble anbefalt av fire av de åtte som ga kjøpsanbefalinger. Telenor har lenge vært en analytikerfavoritt, og har også utviklet seg sterkt i 2003.Mer overraskende er det kanskje at tre av åtte valgte å trekke frem fiskeselskapet Lerøy Seafood Group.Dessuten fikk Aker Kværner to stemmer.Følgende selskaper fikk en kjøpsanbefaling hver: Storebrand, Fjord, Tandberg, Fast, Orkla, Tomra, Crew, CanArgo, Eltek, Opticom, AF-Gruppen, PhotoCure, BNbank og Norske Skog.Fasit: Telenor har i år gitt en avkastning på 15 prosent, inkludert utbytte - slett ikke verst, men svakere enn Oslo Børs totalt sett. Lerøy har steget 4 prosent, klart svakere enn markedet totalt sett. De mest populære aksjene har altså ikke gjort det spesielt godt.

- Anbefal tre aksjer på Oslo Børs som er salgskandidater (helst med kort begrunnelse).En del ville av policyhensyn ikke gi salgskandidater, men av de fem som kom med slike, var det to som ga salg på tankrederiet Frontline og to som ga salg på netthandelsselskapet Komplett.Følgende aksjer fikk én salgsanbefaling hver: Nutri Pharma, PGS, Eltek, Inmeta, Nera, Crew, Kenor, Apptix, CanArgo, Choice Hotels Scandinavia.Følgende aksjer fikk dermed både kjøps- og salgskandidater: Crew, CanArgo og Eltek.Fasit: Knallsterke tankrater har sendt Frontline opp 110 prosent hittil i år, inkludert saftige utbytter, og selskapet er en av de viktigste faktorene bak oppgangen på Oslo Børs. Komplett har derimot falt 42 prosent etter betydelige salgs- og driftsproblemer. Her var det altså en helbom og en fulltreff.

- Tror du Oslo Børs hovedindeks vil stige i 2004?Åtte av ni svarte ja. Haga ventet ikke generell oppgang, men at indeksen vil være både lavere og høyere.Fasit: Hittil er altså oppgangen på 19 prosent.

- Tror du den vil stige mer enn 20 prosent?Her svarte åtte av ni nei. Unntaket her var den ofte optimistiske Jan Eiler Fleischer i Gambak, som altså trodde børsen vil stige mer enn 20 prosent i 2004.Fasit: Hittil er altså oppgangen på 19 prosent.

- Hva er de viktigste forholdene som kan gi videre børsoppgang i 2004?Siden dette er et åpent spørsmål, er det ikke like lett å oppsummere, men det er ingen tvil om at det de fleste pekte på oppgangen i internasjonal økonomi. Åtte av ni har varianter av dette temaet i sine svar.Andre momenter som ble nevnt var fortsatt lav rente, stabilisering av dollaren, oppjustering av estimatene for bedriftenes inntjening og god tilgang på likviditet som flyter inn i aksjemarkedet.Fasit: Vekstutviklingen har vært blandet. I USA ser veksten ut til å ha avtatt noe fra svært høye nivåer. I Europa er det stabilt lunkent. I Asia ser veksten fortsatt ut til å være bra. Veksten i Kina er tatt ned av myndighetene med vilje. Styringsrenten i USA er så smått satt opp, men rentenivået generelt er fortsatt svært lavt, og lange renter har falt tilbake etter en oppgang i vår. Estimatene på bedriftenes inntjening har jevnt over blitt oppjustert utover i året. Likviditeten har i alle fall ikke snudd i klart negativ retning.

- Hva er de viktigste forholdene som kan gi børsfall i 2004?Her er det større variasjon i hva som ble ansett som viktigst, men fem nevnte amerikanske ubalanser og/eller dollarfall som en fare. Fem nevnte også skuffende vekst i verdensøkonomien. Fire trakk frem muligheten for renteoppgang.Fasit: Det er liten tvil om at det er her årets joker kom: Oljeprisen har steget til rekordnivåer, og det er negativt for de mange oljeimporterende land i verden, som USA. De amerikanske ubalansene er blitt enda verre, men har ikke utløst noen krise. Dollaren er faktisk litt styrket mot euro. Det er neppe riktig å si at veksten i verdensøkonomien så langt har vært skuffende, heller. Det har ikke vært noen renteoppgang av betydning.

- Hva vil Norges Banks styringsrente ved utgangen av 2004 være?De laveste anslagene kom fra Terje Nyborg i Terra Fonds, med 2 prosent, og Svein Haga, som anslo 1,75 til 2,5 prosent.De høyeste anslagene var fra Kristin Falnes i Skagen, med 4,5 prosent, og Stig R. Myrseth i Orion Analyse, med 4,0 prosent. Begge disse ga sine anslag før Norges Bank overraskende for mange kuttet styringsrenten fra 2,5 til 2,25 prosent 18. desember.Snittet av tipsene for renten ved utgangen av 2004 var 2,9 prosent.Fasit: Da tipsene ble gitt var styringsrenten 2,50 eller 2,25 prosent. Siden er den kuttet to ganger til 1,75 prosent. Konsensus synes nå å være at den blir liggende der ut året. I snitt spådde ekspertene altså renteoppgang. Det er bom, så langt i alle fall.

- Hvis du hadde en million kroner som du ikke trenger på ti år, hva ville du investert dem i?De av deltagerne som forvalter fond kunne stort sett ikke dy seg for å anbefale egne fond. Ellers var det flere som anbefalte aksjer i velansette selskaper med god historikk. Et klart flertall anbefalte aksjer eller aksjefond når horisonten er så lang.Unntaket var Stig R. Myrseth fra Orion Analyse, som ville investert i eiendom i Baltikum.Fasit: Det blir kanskje litt tidlig å gi fasit på en tiårig investering etter åtte måneder...

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.