Et utvalg presenterer i dag sin rapport om politiets innsats før, under og etter terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i fjor var god nok.

Dager etter angrepet mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum i fjor, kom det frem at PST fikk tips om Philip Manshaus (22) ett år før han gikk til angrep på moskeen og drepte sin egen stesøster.

– Seks uker før angrepet justerte PST trusselvurderingen, men dette ble ikke moskeen kjent med, sier evalueringsutvalgets leder, den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen.

Dette trekkes frem som kritikkverdig av utvalget. Moskeen og andre burde vært informert om dette, mener de.

Dalgaard-Nielsen sier likevel at angrepet mot moskeen trolig ikke kunne vært avverget.

Når det gjelder tipset om Manshaus er ikke utvalget i tvil:

– Myndighetene kunne og burde hatt en bekymringssamtale med Manshaus, sier hun.

– Men her er det viktig å få fram at en slik samtale kan sende utviklingen til en person i ulike retninger. Den kan medvirke til å avbryte et radikaliseringsforløp, men den kan også medføre at radikaliseringen intensiveres, angrepsintensjonen forsterkes og planleggingen blir mer skjult, sa hun videre.

Når det gjelder utrykningen til moskeen høster politiet også kritikk:

– Kunne politiet vært raskere fremme? Ja, det tror vi. Det ble ikke kunngjort melding om livstruende pågående vold på politiets nett, sier Dalgaard-Nielsen.

Ekspertene mener politiet ikke forsto situasjonen godt nok da de første meldingene fra moskeen kom. Utvalget mener at det burde ha blitt utløst en såkalt PLIVO-melding til nødetatene («Pågående livstruende vold»).

Patruljen som var nærmest var ikke lokalkjent, og ble ledet feil av Google Maps, kommer det frem.

Veien Google Maps viste, var ikke den raskeste veien, og patruljen brukte rundt 20 minutter på å komme til Al-Noor moskeen. Ifølge rapporten kunne patruljen trolig ha vært 4–5 minutter raskere på stedet dersom de hadde kjørt korteste vei.

Imens kjempet Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal for å overmanne Philip Manshaus inne i moskeen.

– Det er ingen tvil om at responstiden skulle ha vært kortere, sier politimester Gangås på en pressekonferanse etter at rapporten ble presentert torsdag.

– Det var flere uheldige omstendigheter som gjorde at utrykningen tok for lang tid, sier Gangås.

Politiet som kom til stedet var aksjonsvillige, blir det samtidig understreket av utvalget.

Hele rapporten finner du her.

Utvalget mener også at det hadde styrket politiets troverdighet blant ulike minoritetsgrupper om de hadde vært raskere med å benytte begrepet «terror» i den eksterne kommunikasjonen. Denne har stor betydning for befolkningens oppfattelse av og tillit til politiets arbeid og vurderinger, står det i rapporten.