Gå til sidens hovedinnhold

Utvalg ser på tomtefeste etter statens tap i Strasbourg

Oslo (NTB): Regjeringen setter ned et utvalg for å gå gjennom tomtefesteloven. En gruppe grunneiere fikk i fjor medhold mot staten i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Utvalget ledes av Kåre Lilleholt, professor i privatrett ved Universitetet i Oslo. Det skal fram til 1. oktober gjennomgå paragraf 33, som omhandler forlengelse av feste for bolighus og fritidshus.

- Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Ordningen med tomtefeste har vært viktig i Norge fordi den har gitt flere muligheten til å bygge hus og hytter til en rimelig kostnad. Samtidig har tomteleien vært en forutsigbar inntekt for grunneiere. I 2004 vedtok Stortinget endringer i loven som innebar at tomtefestere har rett til å forlenge gamle festekontrakter på gamle vilkår.

Mange grunneiere mente lovendringen fikk urimelige konsekvenser, blant annet at verdiøkningen på eiendommen bare tilfalt fester. Et knippe grunneiere vant fram i EMD 12 juni i fjor. Regjeringen anket saken, selv om Senterpartiet reserverte seg. I oktober ble anken imidlertid forkastet.

Det er om lag 300.000 festekontrakter i Norge i dag. (©NTB) (©NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien