Gå til sidens hovedinnhold

Utvalg skal granske drap

Regjeringen vil granske drap som er begått de siste fem årene av mennesker med psykisk lidelse.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har tatt initiativ til at det blir nedsatt et utvalg som skal gjennomgå drap som er begått de siste fem årene av mennesker med kjent psykisk lidelse, opplyser Helse- og Omsorgsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg vil Hansen vurdere behovet for et mer permanent utvalg som kan gå inn i framtidige saker. I tillegg skal retningslinjene for å vurdere farlighet gjennomgås.

- Hvordan kan dette skje?
- Etter den tragiske hendelsen i Tromsø reises spørsmålet om hvordan dette kan skje gang på gang. Vi må spørre om vi har organisasjoner og systemer som lærer av slike tragedier, med konsekvens for framtidig praksis. Derfor har jeg tatt initiativ til å sette ned et utvalg som skal gjennomgå drap begått av mennesker med kjent psykisk lidelse de siste fem årene, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Utvalget skal ha medlemmer med kjennskap fra blant annet helsevesen, politi, fengsel, kommune og NAV, i tillegg til brukere og pårørende. Det skal også vurderes å ta med fagpersoner fra de andre nordiske landene.

Svikt i systemet
Det skal belyse alle forhold som lå bak drapene, peke på hva som sviktet og på hvilken måte erfaringer har ført til endring. Utvalget skal gi råd om hva som kan gjøres for å forebygge slike hendelser i framtiden. Utvalget skal ledes av Ann-Kristin Olsen. Hun er nå fylkesmann i Vest-Agder og har tidligere vært blant annet sysselmann på Svalbard og politimester i Halden.

- Det er viktig at utvalget ledes av en person med høy integritet og tillit. Jeg er derfor svært glad for at Ann-Kristin Olsen har sagt ja til å lede dette arbeidet, sier Hanssen.

Vurderer permantent utvalg
Hanssen vil også vurdere behovet for et mer permanent utvalg som kan gå inn i eventuelle fremtidige saker. I tillegg skal retningslinjene for vurdering av farlighet gjennomgås, opplyser departementet i en pressemelding.

- Min umiddelbare tanke er at vi har Helsetilsynet til dette. Men vi må vurdere om vi skal ha systemer som gjenspeiler den tverrfaglige og sektorovergripende helheten i disse alvorlige

voldssakene. Dette skal utredes, og jeg har bedt direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn om å hjelpe meg med dette, sier Hanssen.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar