– Dette er en historisk dag for demokratiet. LNU har i 20 år jobbet for å åpne opp demokratiet for stadig flere. Hvis Stortinget nå følger utvalgets oppfordring, er dette det største steget på 50 år for å gi enda flere muligheten til å ta del i demokratiet, sier Isa Maline Isene, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), til NTB.

Valglovutvalget, som ble satt ned i 2017, overleverer sine anbefalinger til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup klokka 13 tirsdag.

Det var NRK som først meldte at flertallet vil senke stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år. NTB får bekreftet opplysningene fra kilder i utvalget.

– Demokratiet vårt blir sterkere jo flere som får delta i det. Nå er det på tide å utvide det enda mer og gi ungdom økt politisk påvirkningskraft. Vi kommer til å følge opp saken i partienes programprosesser, med mål om det blir flertall for å senke stemmerettsalderen i neste stortingsperiode, sier Isene.

Håper på økt valgdeltakelse

Sofie Høgestøl, som er medlem av valglovutvalget og også aktiv i Venstre, håper det vil øke valgdeltakelsen dersom stemmerettsalderen senkes.

– I dag er det mange som ikke har stemmerett i lokalvalg før de er ferdige med videregående skole og har flyttet hjemmefra, skriver hun og Venstre-leder Trine Skei Grande i et innlegg i Aftenposten.

– Terskelen for å delta i et lokalvalg kan være høyere om du ikke er så godt kjent på ditt nye hjemsted enn den hadde vært om det var kommunen du har opplevd på nært hold gjennom barndom og ungdomsår, heter det videre.

De viser også til et forsøk i 2015 der ungdom over 16 år fikk stemme ved valget i 20 kommuner. I disse kommunene ble flere unge ble valgt inn i kommunestyrene.

– På tide

SVs Karin Andersen, som leder kommunalkomiteen på Stortinget, er svært fornøyd med forslaget.

– Det er på tide. SV har jobbet for dette lenge og fremmet også grunnlovsforslag om stemmerett til 16 åringer. Å få det på plass i kommunevalg er en bra start, så nå håper jeg virkelig dette får flertall, sier hun.

– Flest mulig i et samfunn bør ha stemmerett. Det er veldig vanskelig å se at den grensen bør være 18 år, sier hun.

Hun mener 16-åringer er fullt ut i stand til å gjøre seg opp en mening om hva de skal stemme. Hun avfeier innvendinger om at ungdom i den alderen for øvrig ikke er politisk engasjert.

– Det krever vi da heller ikke av dem som er eldre som skal stemme, sier hun.

Vil beholde valgkretser

Valglovutvalget ble satt ned i 2017 og skal både foreslå hvilke endringer som må gjøres i valgsystemet som følge av regionreformen og også rydde opp i lovverket, hva som skal ligge i Grunnloven og hva som hører hjemme i valgloven.

Et flertall i utvalget foreslår å beholde dagens 19 valgkretser ved stortingsvalg, mens et mindretall ønsker at valgkretsene skal følge fylkesgrensene, som det etter regionreformen bare er elleve av.

Et flertall i utvalget ønsker også å senke sperregrensen fra 4 til 3 prosent, får NTB opplyst. Dette skal imidlertid de største partiene være skeptiske til.

Ifølge NRK åpner utvalget for personvalg ved stortingsvalg, etter samme mønster som ved lokalvalg.