Det er ventet ekstremt høy vannstand i Sunnhordland, Rogaland, Agder og Hardanger, mens det er ventet svært høy vannstand for Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud onsdag, melder Meteorologisk institutt.

Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

Les også: Rødt farevarsel: Meteorologene advarer for ekstremt høy vannstand

Frykter store ødeleggelser

– Mellom Åna-Sira og Austvoll kan vannstanden bli mellom 80 og 90 centimeter over høyden som er oppgitt i tidevannstabellen, mens det mellom Risør og Åna-Sira kan bli mellom 90 og 105 centimeter over høyden, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Langs den førstnevnte strekningen vil vannstanden være på sitt høyeste mellom klokken 2 og 3 natt til onsdag, mens det blir høyest mellom klokken 3 og 5 på den andre strekningen.

– Det kan bli store ødeleggelser på bygninger som er nær strandsonen, men skadene er jo begrenset til kystområdene. Folk som har båter, bør vurdere å ta dem opp på land, og i hvert fall om de bør sikres ekstra. Naust og andre bygninger og gjenstander ved strandsonen kan også bli rammet, sier Borander.

Les også: 16 veier stengt i Finnmark

Flomvern i flere byer

I Stavanger arbeidet kommunen tirsdag med å sikre Vågen mot den høye vannstanden.

– For øyeblikket bygger vi en barriere helt innerst i Vågen i Stavanger sentrum. Vi har lagt ut «flompølser» som fylles med sjøvann. Disse er rundt en meter høye, sier kommunens beredskapssjef Torstein Nilsen.

Ifølge Bergens Tidende holdt Bergen kommune tirsdag et møte for å samkjøre innsatsen før vannstanden topper seg. En rekke kommunale instanser, Bergen havn og byantikvaren var innkalt til møtet.

– Sjekk fortøyninger og sikre båter og løse gjenstander på kaier. Eiendommer som ligger nær sjøkanten, kan få overvann, og en bør ta sine forholdsregler, oppfordrer beredskapskoordinator Rune Bratland på kommunens hjemmesider.

Kommunen legger ut flomvern på de laveste punktene i området rundt Bryggen fra midnatt natt til onsdag.

Les også: Nyhetsstudio: Ekstremværet «Didrik»

Flere faktorer

Uværet skyldes flere faktorer. Det har nettopp vært fullmåne, og dermed er den astronomiske påvirkingen på havet spesielt høy.

– I kombinasjon med dette, kommer det lavtrykk og vindpåvirkning som stuer vann opp mot kysten, forklarer meteorologen.

Når Meteorologisk institutt navngir ekstremvær, følges en alfabetisk liste. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Listen er satt opp på forhånd. Forrige gang det ble varslet et navngitt ekstremvær var for to år siden, i januar 2018. Da var det stormen Cora som slo til i Møre og Romsdal og Trøndelag.