Gå til sidens hovedinnhold

Uventede problemer for Bybanen i Bergen: Grunnvannet sank sju meter

Storsatsingen med forlengelse av Bybanen i Bergen støtte i sommer på uventede problemer med store vannlekkasjer. Nå lover byggherre at berørte parter skal bli informert.

OSLO (Nettavisen): Arbeidet med å forlenge Bybanen i Bergen til Fyllingsdalen pågår for fullt, men i sommer var det stopp i sprengningsarbeidet med tunnelen. Da støtte arbeiderne i entreprenørselskapet Marti Tunnel Norge på uventede utfordringer - vann. Store vannmengder rant ut i tunnelen fra sprekker i fjellet.

- Akkurat da vi skulle avvikle sommerferie, kom vi inn i en sone med mer vann enn vi setter pris på, uttaler informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen utbygging til NRK, som først meldte om saken.

Måtte stanse tunneldriving

Jenssen sier vannet rant inn fra årer i fjellet ettersom drivingen av tunnelen pågikk og at tunneldrivingen måtte stanses mens arbeidet med tetting måtte intensiveres.

Ifølge NRK førte problemene til at grunnvannet sank vel 7 meter på det meste i området over tunnelen. Da arbeiderne støtte på disse problemene var de rett under bebyggelsen i Nylund borettslag i Fyllingsdalen. Ifølge NRK har ikke beboerne fått noen informasjon om grunnvannssenkingen, som potensielt kan føre til setningsskader.

Daglig leder i Marti AS, Åsmund Ellingsen, sier til Nettavisen at spørsmål om bybaneprosjektet i Bergen må rettes til byggherre, Bybanen utbygging.

Vil orientere beboere

Til Nettavisen sier Rune Jenssen i Bybanen at lekkasjeproblemene nå synes å være tilbakelagt. Han sier samtidig at de vil invitere beboere til et orienteringsmøte. Akkurat nå grunnbores det i området for å avdekke hva slags kvalitet som er i fjellet.

Injiserer sement

- Vi har klart å stenge alle hull i byggegropen med injisering av sement. Det har vi lykkes med. Vi gjør dette fortløpende, delvis i forkant og delvis i etterkant. Nå ser vi at grunnvannssenkingen har stoppet helt opp, sier Jenssen.

- Hvor alvorlig er slike utfordringer for utbyggingen av Bybanen? Vi husker de store lekkasjene som var da Romeriksporten ble drevet og kostnadssprekken det førte til. Kan dette bli en sak av samme omfang?

Bybanen: - Vi har kontroll

- Nei, dette kan ikke sammenlignes med de utfordringene som var på Gardermobanen. Vi har kontroll på dette, og vi fortsetter sprengningsarbeidene. Vi hadde lite av disse problemene før vi kom så langt som nå, og vi regner ikke med å se de samme problemene i fortsettelsen.

- Vil dette føre til en kostnadssprekk for prosjektet?

- Dette reduserer framdriften noe, og all redusert framdrift koster. Vi må se på hvilken avbøtende tiltak det er behov for. Det er blant annet snakk om rundboring for å sjekke fjellkvaliteten i området. Så langt er imidlertid utbyggingen i rute innenfor rammen på 7 milliarder kroner. Bybaneprosjektet ligger faktisk med et underforbruk på 250 millioner kroner nå. Det er de tre byggetrinnene til Flesland som så langt har gitt et mindreforbruk, sier Jenssen og lover at forlengelsen av Bybanen skal stå ferdig som planlagt sent i 2022.

Aafløy: - Frykter overskridelser

Trym Aafløy, listestopp og leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen - og onsdag gjesteredaktør i Nettavisen - sier han frykter budsjettoverskridelser og at dette i sin tur vil bety behov for tilførsel av mer bompenger:

- Når noen sier at de har kontroll, blir jeg skeptisk. Jeg er redd de nå vil komme på etterskudd og jeg frykter at dette kan fordyre prosjektet.

Aafløy spør seg hvorfor denne saken ikke har blitt kjent før nå, siden problemene oppsto for to måneder siden.

- Du og din liste er jo motstandere av Bybanen, så din skepsis må vel sees i lys av det?

-Det er riktig, jeg er ikke nøytral, men vårt mål er ikke å stoppe Fyllingsdalsbanen - hvis de holder seg innenfor budsjettet. Det primære for oss er å stoppe banen til Åsane, sier Aafløy. Han sier han frykter at Bybanen ikke har lagt inn nok sikkerhetsmargin i budsjettet for uforutsette hendelser.

Kommentarer til denne saken