Et ektepar fra Bergens-området var tiltalt for å ha mishandlet sine fire barn gjentatte ganger over en periode på to år. Nå er begge frikjent, og får honnør av dommerne for den måten de har taklet saken på, skriver Bergensavisen.

Nordhordland tingrett finner barnas forklaringer åpenbart utilstrekkelig som bevis for mishandling.

Politiet startet etterforskning etter en bekymringsmelding fra en barnehage.

«Mamma slo», «Au», «mamma slår meg», skal jenten ha gitt uttrykk for i barnehagen.

Etter en kort periode i varetekt og en lengre etterforskning valgte påtalemyndigheten å tiltalte begge foreldrene for barnemishandling.

Paret, som er av utenlandsk opprinnelse, skulle ifølge tiltalen ha slått barna jevnlig mot mage, rygg og hender når de ikke ville sove, når de ikke gjorde lekser og når de tisset seg ut om natten.

Avhør
Den eldste jenten forklarte seg i dommeravhør da hun gikk i tredje klasse. Langt ut i avhøret fremkommer det noe om at mamma slår.

- Av sammenhengen, i den grad man klarer å utlede noen sammenheng, er det særdeles uklart om det er hunden som blir slått eller om «mamma bare tuller» , skriver dommerne.

Det som fremgår av avhøret av jenten er at hun benekter at foreldrene har gjort noe som helst. Etter gjentatte ganger å ha blitt foreholdt av avhører at noen må ha slått henne og de andre barna, og at pappa og mamma har sloss, avviser hun alt et annet sted i avhøret.

Klaps
Etter samlet å ha hørt alle bevis i saken er retten i villrede om omfang, intensitet, rollefordeling og omstendighetene rundt det som er beskrevet som voldshandlinger.

- Det som fremstår som det sikreste bevis i saken er morens egen forklaring hvor hun rent faktisk erkjenner at hun ved enkelte anledninger, overfor alle barna, har utøvet noe fysisk avstraffelse i form av klaps over fingrene når barna var ulydige og hun har og klapset dem i baken.

Nordhordland tingrett legger og til grunn at moren har holdt barna hardt i overarmen ved enkelte anledninger.

For dette ble hun ilagt en bot på 5000 kroner for legemsfornærmelse.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om betinget fengsel i ett år og seks måneder for begge foreldrene og at de skulle betale de fire barna 50 000 kroner hver i erstatning, men nådde ikke frem.

- Familien har vært igjennom store påkjenninger og det mest bemerkelsesverdige i saken er det gode skussmål foreldrene og barna får av skole, og nå barnevern, for den måten de har taklet utfordringene på. Det står det all respekt av, skriver tingretten.

Les flere saker fra Bergensavisen her.