– Akkurat nå er det viktigst å få vaksinert flest mulig voksne med to doser, sier Grødeland til Aftenposten.

I internasjonale fagmiljøer diskuteres det nå om befolkningen etter hvert bør gis en tredje vaksinedose, men det er ikke aktuelt i Norge nå. Det kommer fram i en risikorapport som ble lagt fram av Folkehelseinstituttet (FHI) denne uken.

Grødeland understreker at det er sannsynlig at koronaviruset vil endre seg videre – og da muligens til en ny variant som vaksinene har redusert effekt mot.

– På det tidspunktet vil det være viktig å lage en ny og oppdatert vaksine som kan gis for å også få beskyttelse mot den nye varianten.

– Med den høye vaksinedekningen i befolkningen i Norge har vi ikke behov for beskyttelsen fra en tredje dose. Men dette er også en kontinuerlig vurdering, mens man ser hvordan pandemien utvikler seg.

Forskeren antar likevel at vi vil behøve en oppdatert vaksine mot koronaviruset, kanskje årlig eller annethvert år.

EUs legemiddelverk (EMA) sa 9. juli at de foreløpig ikke så noen til at det skal gis en tredje dose med koronavaksine og etterlyste mer data.

Les også: Dansk epidemiolog sier flokkimmunitetsgrensen er flyttet betraktelig på grunn av deltavarianten – FHI sier de ikke opererer med en grense