OSLO (Nettavisen): Regjeringen har bestemt at de vaksinedosene som kommer til Norge, skal spres likt ut over hele landet basert på folketall - helt uavhengig av om et sted har lite eller mye smitte.

Det betyr at storbyer som Oslo, som har hatt høy smitte siden mars, får en like stor andel doser som en kommune som knapt har opplevd smitte.

- Utfordringen er at vi ikke vet hva smittetrykket er et sted en måned frem i tid, og vaksinen har full effekt om en måneds tid, sa helseminister Bent Høie på TV 2 Nyhetene tirsdag kveld.

Les også: FHI: Lav andel nordmenn får vaksine i første kvartal

FHI mente geografisk prioritering var smart

Dette er ikke hva Folkehelseinstituttet opprinnelig anbefalte rett før jul. I dokumentet der de kommer med anbefalinger om vaksinasjon og prioritering, beskriver FHI at store byer og områder med høyt smittepress bør prioriteres:

«Så langt i denne pandemien er det tydelig at smittespredningen har vært størst i de største byene, både i Norge og i andre land. Det bør derfor vurderes om tett befolkede områder skal prioriteres for vaksinasjon. Videre kan vaksinasjon være viktig for å begrense smitte i områder med større utbrudd, såkalt reaktiv vaksinering», skriver FHI i sin rapport.

«Også med hensyn til de overordnete formålene med vaksinasjon vil en geografisk prioritering basert på smittetrykket kunne være formålstjenlig. Eldre og risikogrupper vil ha større risiko for å bli smittet, få alvorlig forløp og dø i områder med høyere smittepress.»

Geografisk prioritering skulle vurderes før vaksine til helsepersonell

FHI i skriver i sin rapport at prioritering av områder med høy smitte likevel først vil være aktuelt «i faser av pandemien hvor smitten er utbredt og bare delvis under kontroll».

Ifølge ekspertgruppen for prioritering av vaksiner, skal geografisk prioritering vurderes tidligere enn prioritering av helsepersonell. Helsepersonell ble skjøvet fremover i vaksinekøen i romjulen.

Les også: FHI: - Nå justerer vi og denne gruppen rykker fram i køen

Vet ikke om vaksinen gjør flere ting

FHI-topp Geir Bukholm sier til Nettavisen at personer i områder med høy smitte har høyere risiko for alvorlig sykdom og død, men at man nå likevel ikke velger å prioritere disse områdene. Årsaken er at man ikke vet med sikkerhet om vaksinen også hindrer smittespredning, i tillegg til selve sykdommen:

- Vi går ut ifra at disse vaksinene først og fremst beskytter enkeltpersoner. Vaksinene har foreløpig ikke noen smittespredninghemmende effekt, og det betyr at den epidemologiske effekten man kunne ha fått ved å vaksinere i områder med stort smittepress, den har man ikke, sier Bukholm.

- Samtidig er det slik at risikoen for å få et alvorlig sykdomsforløp er avhengig av to faktorer: Sannsynligheten for å bli smittet og risikoen hver enkelt har for å få et alvorlig forløp hvis man blir smittet. Hvis man er i et område med høyt smittepress, er den ene av disse faktorene noe høyere. Men den variasjonen er likevel så liten i forhold til risikofaktoren for den enkelte person, at med det smittepresset vi har i Norge i dag, så har vi valgt å vaksinere de med høyest risiko over hele landet.

- Når det er kommuner som ikke har smitte i det hele tatt, hvorfor er det viktig at de får vaksinen?

- Fordi vi hele tiden ser at det dukker opp områder i Norge som får utbrudd eller det er plutselig økt smittepress, og vi vet aldri når det kommer, og det å få en god immunrespons etter en vaksine tar fire uker totalt sett. Med de betraktningene så tenker vi at det er viktig at vi får beskyttet de personene som har størst nytte av å være beskyttet hvis det skulle oppstå smitte i andre kommuner.

Les også: Mæland om den kritiske situasjonen: - Vi håper at det aldri blir nødvendig

Anbefaler at det arbeides med ny strategi

I dokumentet er FHI klar på at det bør vurderes andre strategier enn det regjeringen har vedtatt:

«Regjeringen har slått fast at risikogrupper skal prioriteres for de første vaksinene. Det er imidlertid fortsatt av stor interesse og verdifullt å raskt vurdere hva som er beste strategi for den videre utrullingen av vaksinasjon i den gjenstående perioden der det kan ventes å være begrenset tilgang på doser. Dette taler for at problemstillingene over bør utredes tidlig i januar for å legge til rette for best mulig vaksinasjonsrekkefølge våren 2021», skriver FHI.

De sier rett ut at dagens strategi ikke treffer godt:

«Som en del av dette arbeidet bør det belyses om det finnes det en kombinasjonsstrategi som er mer treffsikker når det gjelder å vaksinere dem med høyest sannsynlighet for alvorlig sykdom og død først, for deretter å vaksinere dem med størst kontaktrate, der både alder, underliggende sykdom og geografisk tilhørighet inngår i kriteriene som benyttes? Når kan man oppheve ulike smitteverntiltak gitt ulike vaksineringsstrategier? Hva er tidspunkt for «flokkimmunitet» med ulike strategier og hvor stor andel må vaksineres før man kan oppheve alle smitteverntiltak utover råd om hygiene og avstand?»

Les også: Nakstad frykter virusvariant kan bli et like stort problem i Norge som i Storbritannia

Høie: Vi har vedtatt den strategien FHI anbefalte

Overfor Nettavisen sier Høie at de har gjort som FHI har anbefalt:

- Regjeringen har ikke gått imot råd fra Folkehelseinstituttet om prioritering og distribusjon av vaksinene. Tvert imot. Vi har vedtatt den strategien FHI anbefalte. Dette er en dynamisk strategi, som kan endre seg. Blant annet ut fra smittesituasjonen og oppdatert kunnskap om vaksinenes egenskaper. Ved utbredt smitte kan geografisk prioritering vurderes. I denne første fasen med lite tilgang til vaksiner er beboere i sykehjem, de aller eldste og visse grupper helsepersonell prioritert uavhengig av bosted. Vi har hatt smitte over hele landet og utbrudd kan raskt komme ut av kontroll. Mange små kommuner har også hatt store utbrudd. Ingen vet hvor neste utbrudd kommer. Slik det er nå, er det riktig å fordele vaksinen likt til alle, skriver Høie i en e-post.

Han svarer ikke på spørsmål om hvorfor man prioriterer områder der det kan komme smitte, fremfor områder det allerede er mye smitte.

- Det tar også én uke fra andre dose er satt til man har full effekt, og det skal gå tre uker mellom første og andre dose. Mye kan skje på én måned, og utbrudd må håndteres raskt. Den siste tiden har vist oss dette og at også små kommuner kan rammes hardt av utbrudd på kort tid.

Les også: Høie må svare for fordelingen av vaksinedoser

Etter publisering er det gjort endringer i tittel og ingress.