Gå til sidens hovedinnhold

Valdres-saken: Høyesterett dømmer moren til 3 års fengsel

Høyesterett har avsagt dom: Tre års fengsel for ikke å ha skaffet hjelp til datteren.

OSLO (NTB): Moren i Valdres-saken er i Høyesterett dømt til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping av straffen.

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

- Sikre barns rettsvern

Høyesterett begrunner sin avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling.

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Jentas far tilkjent oppreisning

Dommen gir veiledning om straffutmålingen i slike saker og tolkningen av skadeerstatningsloven om oppreisningserstatning til etterlatte. Jentas far er tilkjent 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

I sin begrunnelse skriver retten at morens ønske var at datteren skulle bli frisk, og hun hadde i fire år hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter. Men veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse, kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen.

- Skal ikke akseptere skadelige valg

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom», heter det.

Les også: Valdres-saken: Moren dømt til tre års fengsel

Les også

Mor kidnappet barnet til utlandet - nå betaler Fredrik barnebidrag

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken