Denne målingen er gjort av CNN litt over kl 23.00 norsk tid.

Her svarer også 39 prosent at de stemte for å vise motstand mot Trump. 26 prosent svarte at de stemte for å støtte presidenten.

Dette er særlig interessant, ikke minst fordi Donald Trump selv har sagt at dette mellomvalget egentlig er en avstamning for eller mot Trump.

USA i feil retning

Hele 56 prosent av de spurte i CNNs måling mener også at USA som helhet går i feil retning, mens 41 mener landet går i riktig retning.

Men også Fox News har gitt velgerne spørsmål som gir en pekepinn om at valgvinden ikke går i retning den sittende presidenten.

Fox spør blant annet om Trump har gjort USA tryggere eller mer utrygt. 47 prosent Disse spørsmålene omhandler Trumps utvalgte favoritt-tema i valgkampen.sier mer utrygt, bare 36 svarer tryggere.

Trumps tradisjonelle "støttekanal" spør også om velgerne er for eller mot Muren mot Mexico.

46 prosent er for. 53 er for.

Også CNN spør om hva folk synes om Trumps holdning til innvandring. 47 prosent mener han er for tøff. Bare 16 prosent mener han ikke er tøff nok.

En annen måling viser at helsepolitikk var viktigste tema for 41 prosent av velgerne, mens immigrasjon var det viktigste for 23 prosent.

Det er godt nytt for Demokratene, som har hatt helsepolitikk som sitt viktigste valgkamptema, mens Trump har satset på innvandringsmotstand.

Flere kvinner har stemt

Også TV-stasjonen ABC har publisert en foreløpig valgdagsmåling. Særlig interessant her er at blant velgerne så langt er 52 prosent kvinner, en andel som er like høy som den tidligere rekorden for mellomvalg i 2010.

Tallene viser også at 28 prosent av velgerne er ikke-hvite, klart høyere enn den forrige rekorden på 25 prosent fra 2014. Lavpunktet var 9 prosent i 1990.