Av Aina Stenersen, førstekandidat for Frp i Oslo

Det er kommunen som kjøper plassene på oppdrag fra bydelene, og det koster normalt sett ikke en krone mer å velge et kommersielt sykehjem enn et kommunalt sykehjem i Oslo.

Kommersiell utfasing

Nå vil byrådet fase ut alle byens kommersielle sykehjem innen 2023, kun basert på et ideologisk grunnlag.

27,5 millioner kroner i 2020 og 30,7 millioner kroner fra og med 2021 koster det å rekommunalisere populære og gode sykehjem til kommunal drift. Altså nærmere 58, 2 millioner kroner i utgifter i Oslo-budsjettet - for noen av byens allerede best drevne sykehjem, som har et gjennomgående lavt sykefravær.

Dette omfatter Uranienborghjemmet, Ammerudlunden og Ullernhjemmet, Manglerudhjemmet og St. Hanshaughjemmet.

Kunne vært brukt annerledes

Dette er 58,2 millioner kroner er midler som blant annet kunne vært brukt til å utjevne sosiale forskjeller i Oslo, som kunne vært brukt på et nytt Fontenehus i Oslo Sør, økte midler til Frelsesarmeen, økte midler til Kirkens Bymisjon, eller til å satse på flere arbeidsplasser til ungdom som faller utenfor i dagens samfunn.

Forbudet mot å åpne private barnehager i Oslo fortsetter også, og antall ansatte i kommunen fortsetter å øke raskere enn befolkningsveksten.

Også innen barnevernet skal kommersielle aktører fases ut. Selv om også mange kommersielle aktører har et stort og hjertelig engasjement for barna, og også vil være med på å utvikle trygge tiltak som kan erstatte de mye kritiserte enetiltakene.

Flere eldre

I 2040 vil Oslo ha 45.000 flere innbyggere over 67 år, dobbelt så mange 80-åringer, og kommunen står derfor ovenfor store oppgaver innen helse- og omsorgssektoren.

Vi trenger økt fokus på innovativ tjenesteutvikling, sømløse tjenester, og høyere grad av involvering fra brukerne - deg og meg - også uansett alder, og vi trenger et mangfold av aktører som kan inspirere hverandre til å bli stadig bedre.

Det kan virke som om byrådet i Oslo mener at venstresidens politikere er mer kapable til å bestemme over vårt liv, enn oss selv.

I byrådsplattformen for 2019-2023, står det også at byrådet vil bidra til et mer bærekraftig kosthold i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger om mindre kjøtt, sukker og mer plantebasert mat.

Vi mener derimot at de eldre som har bestemt over sin egen mat hele livet, skal fortsette med dette, selv om man er på sykehjem, eller i en annen institusjon.

Frp ønsker økt brukermedvirkning, valgfrihet og mangfold i byen vår, til det beste for alle.