De nye vannforsyningsprosjektene i Oslo kan føre til at vann- og avløpsgebyret per husstand øker til over 6.000 kroner i året.

Beregninger NRK har gjort basert på tall fra vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, viser at gebyret kan øke fra 3.897 kroner til godt over 6.000 kroner.

- Jeg tenker at dette er en helt uakseptabel økning i vanngebyret, sier leder av Oslo Frps bystyregruppe, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen.

Les også: Oslos vannforsyningsprosjekt blir 7 milliarder dyrere

- Skattebetalerne må betale

Bakgrunnen for den store økningen er milliardsprekken for byggingen av Oslos nye reservevannforsyning, som i juni førte til at hele byrådet gikk av etter at det ble flertall for et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

- Oslos skattebetalere må nå betale for de milliardoverskridelsene som Arbeiderpartiet, SV og MDG-byrådet har påført dem for svak og dårlig styring av byens største prosjekt noensinne, mener Wilhelmsen.

Les byrådets tilsvar lenger ned i saken.

Den nye vannforsyningen er nå anslått å koste 27 milliarder kroner, men del to av prosjektet er ennå ikke kvalitetssikret. Vann- og avløpsetaten har regnet ut at første del av prosjektet gir 1.750 kroner i økt gebyr i 2028. Prosjektet skal betales ned over 40 år, med en gradvis avgiftsøkning fram mot 2028 og en nedtrapping etter det.

Les også: MDG forklarte smellen med denne maskinen: – Står for en brøkdel

- Alarmklokkene burde ringt

Første del av prosjektet, som er byggingen av en 19 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby, har allerede sprukket med 5,2 milliarder kroner.

I slutten av juli ble det kjent at også det såkalte stamnettprosjektet blir dyrere, som er del 2 av prosjektet. Det prosjektet, som skal føre vannet videre under byen i flere nye vannforsyningstunneler, er nå anslått å koste 9,2 milliarder kroner, som er 7 milliarder kroner mer enn det som tidligere er kjent.

Les også: Lans milliardsprekk: Billigere løsning ble lagt i skuffen tre ganger

Wilhelmsen har lite til overs for byrådets håndtering av milliardsprekkene.

- Den første delen av prosjektet viste både gjennom høring og gjennomgang av sakens dokumenter at daværende byråd Lan Marie Berg hadde liten kontakt med prosjektet og at styringen var svak. Dette er byens største prosjekt noensinne, og det forundrer meg at det ikke har vært en sterkere kostnadsstyring fra hele byrådets side, sier hun.

Hun forventer nå at byrådet tar grep for å få kontroll på prosjektet.

- Alarmklokkene burde ha ringt allerede mars 2020 da første anbudet kom inn. Nå forventer jeg at byrådet tar skikkelig grep og får kontroll med kostnadene slik at byens befolkning ikke blir påført enda mer i vannavgifter, sier Frp-politikeren.

Les også: Oslo bystyre vedtok mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg

Høyre: - Legendarisk dårlig styring

Gigantgebyret gjør også Høyres gruppeleder i Oslo, Anne Haabeth Rygg, bekymret.

- Det er jo et forholdsvis høyt vann- og avløpsgebyr i dag allerede, og dette blir jo en regning som blir veldig stor for mange å betale, sier Rygg til Nettavisen.

Prislappen på 27 milliarder, vil bety 78.000 kroner per husstand, påpeker hun.

- Jeg tror ikke vi har sett det siste tallet i denne saken. Jeg opplever at det er legendarisk dårlig økonomistyring av dette prosjektet fra det rødgrønne byrådet, så jeg er urolig for at regningen kan bli enda høyere, sier Rygg.

Hun viser til at også andre kommunale gebyrer og avgifter har økt den siste tiden, som renovasjonsavgiften, beboerparkering og eiendomsskatt.

- Det virker som at byrådet har et arbeid på gang for å få Oslo til å bli den dyreste kommunen å bo i, legger hun syrlig til.

- Mye for folk å betale

- Det er mye å betale for folk. Disse vann- og avløpsgebyrene er usosiale gebyrer også. Bare du er en husstand så betaler man, og det er ikke avhengig av hva man har i inntekt, påpeker Rygg.

Hun mener byrådet heller ikke kommer med så gode forklaringer på overskridelsene.

- Da det var høring om saken i juni, var vi urolige for at prisen ville øke. Vi vet at da visste byrådet allerede om at det ville bli minst like store overskridelser som de ikke informerte om, sier Rygg.

Rygg mener kommunen nå må ta en del av regningen, og at byrådet må kutte i kostnadene.

Les også: Høyre gir opp byrådsdrømmen i Oslo

Byråden: - Oslo har lavt gebyr

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), slår tilbake mot kritikken.

- Jeg skulle også ønske at det var billigere å sikre Oslofolk trygg vannforsyning. Men i over 50 år har folk i Oslo blitt påført stor risiko fordi ingen har villet ta tak i dette prosjektet, sier Stav til Nettavisen.

Stav lover at vanngebyret ikke skal bli høyere enn nødvendig.

- Det er lite hjelp i å spare penger hvis det skjer ved å sette innbyggernes liv og helse på spill fordi vi ikke tar oss råd til rent drikkevann. Byrådet gjør det vi kan for at vanngebyret ikke skal bli høyere enn nødvendig, sier hun, og samtidig påpeker:

- Inntil nå har Oslo hatt et veldig lavt vanngebyr, men det er også delvis fordi man ikke har prioritert å gjøre de nødvendige investeringene. Selv med den stipulerte økningen vil Oslo bare ligge litt over landsgjennomsnittet for kommunalt vanngebyr.

- Det gir ikke mening

Når det gjelder kostnadsøkningen for stamnettet, vektlegger Stav at det ikke er vedtatt et budsjett for prosjektet ennå.

- Det er nettopp fordi man ikke har vært ferdig å planlegge og finne ut hvor mye det vil koste. Prosjektet er ikke igangsatt, og det gir ikke mening å snakke om kostnadskontroll - det har ikke vært noen kostnader å kontrollere ennå, sier hun.

Stav mener byrådet har håndtert saken i tråd med det investeringsregimet som Frp og Høyre selv innførte da de styrte byen.

- Vi skal gjøre det vi kan for å få ned kostnadene, men det kommer en stor utgift her uansett. Med mindre man skulle fortsatt den uansvarlige linjen fra tidligere byråd, altså å la være å ta tak i behovet for ny vannforsyning, sier hun.