Gå til sidens hovedinnhold

Vant i Høyesterett, men ruinert likevel

Odd Carling vant på nytt i Høyesterett mot Naturbetong, men ble tilgodesett med «bare» 1,5 millioner kroner.

VINDEREN: – Dette er økonomisk ruin for min del. Selv om jeg ble gitt rett, får Naturbetong beholde nesten hele gevinsten mens jeg går på en smell på cirka 3,5 millioner kroner, sier Odd Carling.

I åtte år har han gjennom flere rettsinstanser prøvd en strøksservitutt for retten. Dette var en servitutt som satte klare grenser på hva som kunne bygges på nabotomten. Naturbetong valgte imidlertid å bygge de fire lavblokkene i henhold til rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten, samtidig som Carlings sak ble prøvd for rettsapparatet.

Misbrukte rådigheten

Høyesterett slår fast at Naturbetong har hatt en gevinst på cirka 20 millioner kroner. Retten slår også fast i likhet med tidligere rettsinstanser at Naturbetong har misbrukt rådigheten over eiendommen sin og at det krever erstatning som en selvstendig reaksjon på rettsbruddet. Høyesterett vil likevel ikke bruke berikelsesmomentet som utgangspunkt for å fastsette erstatningen.

«Carling skal ha reparert krenkelsen av sine ideelle bointeresser», skriver Høyesterett og videre: «Et visst hensyn må også kunne tas til den belastningen det har vært for ham å føre denne kampen gjennom mange år».

Høyesterett er klar på at her må det settes en erstatning så høyt at det virker preventivt mot andre utbyggere som forsøker å sette seg utover en strøksservitutt.

«Ved å gå videre med prosjektet og starte byggingen før det materielle spørsmålet var endelig avgjort, tok Naturbetong en bevisst sjanse. Erstatningen bør settes høyt nok til å motvirke en slik handlemåte», skriver retten.

– Ingen vil bli skremt

Erstatningen ble altså satt til 1,5 millioner kroner, uten at det ble tatt hensyn til berikelsesmomentet. Retten mente at noe av gevinsten av prosjektet skulle tas. Naturbetong måtte betale Carlings sakskostnader for Høyesterett, men ikke for de andre rettsinstansene.

– På den ene side sier Høyesterett at de vil sette erstatningen så høyt at det ikke skal friste til gjentakelse, men på den annen side følger retten ikke opp dette i praksis idet erstatningen som er idømt bare utgjør 7-8 % av gevinsten som Naturbetong har hatt på det ulovlige utbyggingsprosjektet, sier Odd Carling.

– Jeg på min side har lidd under denne saken i nærmere 10 år og sitter igjen med et tap på nærmere 3,5 millioner kroner som jeg har brukt på saken i alle disse årene. Jeg får heder og ære for å ha ført saken, men taper økonomisk. Det er ganske sprøtt at den egentlige vinner er Naturbetong som sitter igjen med en gevinst på rundt 18 millioner på sitt ulovlige utbyggingsprosjekt, sier han.

Carling er redd ingen naboer vil vil ta sjansen på å kjempe for sine rettigheter ved å prøve en tilsvarende sak for retten i etter dette.

– Det koster for mye i penger og tid og vil med stor sannsynlighet ende med et betydelig økonomisk tap. For utbyggere er dette full seier, og ingen vil i fremtiden bli skremt av noen som truer med en strøksservitutt, sier Carling.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud