I april 2003 klarte «Kari» (fiktivt navn red.anm.) det hun hadde prøvd på mange ganger, å ta sitt eget liv.

24-åringen hengte seg i dusjen, mens hun var innlagt på psykiatrisk avdeling på SUS (Stavanger Universitets Sjukehus).

Kun få dager tidligere hadde hun også prøvd å ta sitt eget liv, men sykehuset skrev i sin rapport at dette ikke ble vurdert å være et reelt selvmordsforsøk.

Dommen fra Stavanger tingrett, der foreldrene krever erstatning, forteller at den vurderingen var feil.

«Pasienten var tvangsinnlagt på grunn av alvorlig sinnslidelse med kjent alvorlig suicidalitet. Pasienten burde vært kontinuerlig overvåket, da hadde selvmordet denne dagen vært avverget», melder Rogalands Avis.

Faren utsatt for incestanklage

Det er likevel ikke bare derfor foreldrene vant fram i rettssaken mot Norsk Pasientskadeerstatning. Dommen fra Stavanger tingrett slår også fast at «Kari» ble grovt feilbehandlet i en årrekke.

Normalt har ikke foreldre krav på erstatning ved feilbehandling av sine barn.

I dette tilfellet har dommeren kommet til at også foreldrene må anses som pasienter, og har dermed krav på erstatning.

«Kari» ble innlagt på psykiatrisk avdeling på SUS for første gang i 1997, og hun ble mer eller mindre fast pasient helt fram til hun døde.

For foreldrene og søsken kom dødsfallet 1. mai for ni år siden som et sjokk, for hun var innlagt og under behandling for sine psykiske lidelser.

«Kari» skulle være i trygge hender.

Familien var en del av behandlingsopplegget, helt fra første gang «Kari» ble innlagt.

I ettertid har det kommet fram at den første behandlingen grunnet seg på en teori om at pasienten var utsatt for seksuelt misbruk av sin far i mange år.

Sykehuset presset søsteren

Som en følge av dette ble faren avskåret fra å ha kontakt med datteren, noe han opplevde som traumatisk.

Også søsteren ble forsøkt presset av helsepersonale til å si at hun ble misbrukt av faren, noe hun nektet for.

Sykehuset sa også til søsteren at faren ikke burde ha barnebarna på overnatting.

Ektefellen, og mor til «Kari» ble i møter med sykehuset oppmuntret til å skille seg fra mannen.

Hun prøvde flere ganger å stille spørsmål ved diagnosen, men hun ble avfeid av behandler med: – Vi vet han har gjort det.

Rettens sakkyndige, dr. Bjørn Hansen, forklarte retten at etter hans vurdering ble det ikke gjort noe for å avklare faktum rundt incestanklagene. Tvert imot er den sakkyndige meget kritisk til den del av behandlingen som tar utgangspunkt i at «Kari» var utsatt for incest.

Anklaget flere for misbruk

«Kari» var ved flere tilfeller i en tilstand der hun anklaget andre for seksuelle overgrep – også pleierne på sykehuset, men uten at sykehuset valgte å etterforske disse påstandene.

Hun var tidvis så psykotisk at hun mente hun var utsendt fra en annen planet, og at hun fødte et barn da hun var 16 år.

Retten slår fast at begge foreldrene er påført psykiske skader som følge av den behandlingen datteren fikk. Dommeren mener det er en årsakssammenheng mellom sykehusets uaktsomme handling og sykdomsutvikling hos foreldrene.

Anker dommen

Pasientskadenemnda vil anke dommen fra Stavanger tingrett.

Norsk Pasientskadeerstatning har avvist å betale erstatning til «Karis» foreldre, og den samme konklusjonen kom Pasientskadenemnda til.

– Vi kommer til å anke denne dommen. Om den blir stående får den store samfunnsmessige konsekvenser. Anken er ikke på grunn av at vi ikke ser den fortvilelsen foreldrene føler, men vi er tvunget til å se på det prinsipielle, sier direktør i Pasientskadenemnda, Rose Marie Kristiansen til RA, som sier hun er enig i sakskomplekset, men at hun ikke har hjemmel til å gi erstatning.

Godkjent saken

Foreldrene og søsken til «Kari» har lest dagens artikkel, og godkjent at RA omtaler saken.

De ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å bli intervjuet.

SUS er også informert om at artikkelen blir trykket mandag, men sykehusledelsen ville på det nåværende tidspunkt ikke kommentere saken.

Advokat Christian Thrane Asserson mener dommen er riktig, og at den åpner for ny tolkning i pasientskadeerstatningen.